Největší akce, do které by chtělo investovat, je základní technická vybavenost. „Plánujeme prostor pro výstavbu v lokalitě za hřbitovem. Půjde o jedenáct parcel,“ zmínil starosta Miroslav Fenc.

Bavorov nezapomene také na investici do školství. V plánu má výměnu oken na tělocvičně základní školy, modernizaci dětského hřiště a zateplení místní mateřinky. „Plánů máme hodně, na co ale v tomto roce peníze opravdu uvolníme, to bude záležet až na získaných dotacích,“ zmiňuje starosta.

Co určitě pokračovat bude, je rekonstrukce silnice II. třídy ve směru na Vodňany, kde město spolupracuje s Jihočeským krajem. Ten financuje úpravy samotné komunikace a město dává peníze na osvětlení a chodníky.

„V rámci této akce bychom chtěli prodloužit i chodník k plantážím jahod. Hlavně kvůli bezpečnosti chodců,“ zmínil starosta.

Když je sezona, jezdí trhat do Bavorova jahody stovky lidí a situace na křižovatce bývá nepřehledná a nebezpečná. Chodník v tomto místě chybí.

Poslední parcely pro výstavbu rodinných domů město prodávalo cca před deseti lety.

Lukáš Strnad