Podzim se nejvíc hodí k tomu, abyste se vypravili na Naučnou stezku Švandy dudáka vedoucí z města do jeho nejtěsnějšího okolí. To si myslí Miroslav Šobr z odboru životního prostředí strakonické radnice. „Právě teď jsou nejnádhernější pohledy na barevnou podzimní přírodu. Někde už opadalo listí, a tak je vidět mnohem dál," pozval k vycházce.

Stezka Švandy dudáka.Naučná stezka Švandy dudáka začíná pod věží Jelenkou u strakonického hradu. Pokračuje podél řeky Otavy k replice pravěké svatyně Stonehenge, pak k ulici MUDr. Hradeckého, kde jsou dvě kapličky z první poloviny 19. století. Poté stezka stoupá na Šibeniční vrch, zde v minulosti stávala kamenná šibenice. Dále pokračuje přes vrchy Ryšová, Hliničná a Kuřidlo do příměstské části Dražejov, kde Švanda dudák hrával pro radost. Odtud vede stezka zpět malebným údolím řeky Otavy na Podskalí přes vrch Kalvárie na strakonický hrad. Tady stezka končí. Na cestě je sedm zastavení, kde je možné se z informačních tabulí dozvědět řadu zajímavostí z historie dudáctví na Strakonicku. Informace jsou doplněné dobovými fotografiemi, popěvky z nejznámějších písní či vyprávěním legend a báchorek o dudách a dudácích.

Naučná stezka Švandy dudáka vznikla v letech 2007 až 2008.

Sedm zastavení: 1. Hrad; 2. Pod Hvězdou; 3. U kapliček; 4. Šibeniční vrch; 5. Ryšová, Hliničná; 6. Kuřidlo, 7. Virt.

Zdroj: strakonice.eu