Jedná se o zábavně vzdělávací akci pro veřejnost, která je součástí již 4. ročníku kampaně na třídění odpadu.

Barevné dny se staly v regionech oblíbenými především díky zábavným soutěžím pro celou rodinu. Součástí je mobilní výstava Tonda Obal na cestách. To je maskot, který provází děti světem třídění a recyklace odpadů.

Na akcích mu pomáhají další tři kamarádi – Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája – zástupci jednotlivých druhů tříděného odpadu. V podobě maskotů tak dětem i dospělým pomáhají na těchto akcích projít světem třídění odpadů zábavnou formou.