Hradní studna, kterou objevili archeologové při rekonstrukci druhého hradního nádvoří v roce 2006, brzy prozradí svá poslední tajemství. Už několik dnů je opět v péči archeologů. Hrad totiž prochází další fází obnovy, ve které dojde na opravu dětského oddělení Šmidingerovy knihovny, opravena střecha bývalého purkrabství a knihovna bude vybavena novým nábytkem.

Hradní studna.Studnu má v péči Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP o.p.s.). „Chceme jít do hloubky tak 12 metrů. Předpokládáme, že nalezneme střepy z druhé poloviny 13. století, tedy z z doby vzniku hradu," uvedla šéfka průzkumu Markéta Janáková.

Za vysoutěženou cenu 7,3 milionu korun provede tuto etapu rekonstrukce hradu společnost TVInvest. Nábytek pro dětskou knihovnu bude pořízen za 802 tisíc korun od Dřevointeru Strakonice.

Městu se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. „Konkrétně jde o prostředky z programu zaměřeného na revitalizaci památek a využití kulturního dědictví v cestovním ruchu. Dotace by měla pokrýt 85 procent způsobilých výdajů," upřesňuje Denisa Barvířová z odboru rozvoje Městského úřadu Strakonice.

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na blížící se 21. Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích 21. a až 24. srpna. Termín dokončení prací je závěr letošního roku.