V Radomyšli dětí neustále přibývá, což je samozřejmě dobře a nejinak tomu bude i nadcházejícím školním roce. Do školy dorazilo se svými rodiči i sourozenci celkem 30 dětí.

Již tradičně byly děti dobře připraveny z mateřské školy a tak se vcelku hravě vyrovnaly s úkoly, které jim paní učitelky při zápisu předkládaly. Budoucí prvňáčci museli rozpoznat barvy a důraz byl také kladen na správné držení tužky. Na řadu přišlo počítání do dvaceti i prostorová orientace, byly vyzkoušeny ze správné výslovnosti a znalosti básničky nebo písničky. Samozřejmostí byl při vstupu do třídy pozdrav a jistá dávka společenského chování.

Jako každoročně dostanou některé děti odklad školní docházky. Důvodem může být emoční a sociální nezralost nebo dlouhodobé onemocnění dítěte. Odklad pro další školní rok zřejmě dostane pět dětí, které již mají potvrzení z poradny a od lékaře.

V příštím školním roce by mělo do první třídy v Základní škole Radomyšl nastoupit 25 prvňáčků.

Doufáme, že se děti budou těšit do naší školy, tak jako my se těšíme na ně.

Ivana Třeštíková, ZŠ Radomyšl