V poslední internetové anketě jsme se vás ptali, Jak se vám líbí cyklostezka na Podskalí. Podle pěti z vás by tato trasa měla vypadat jinak. Tři ji považují za skvělou a za dobrý nápad. Nikdo si naopak nemyslí, že by tam neměla co dělat, že nechápe její smysl či že ujde a má alespoň kde jezdit.