Původně se učil na krejčího, ale začal se sám vzdělávat a začal navštěvovat gymnázium v Českých Budějovicích. Pak absolvoval vysokou školu a působil jako profesor na učitelských ústavech. Angažoval se ve veřejných spolcích, ve skautingu a v lidové straně.
V letech 1921 až 1926 studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 1926 působil jako profesor učitelských ústavů na řadě míst (sv. Jan pod Skalou, Žatec, Louny, Praha, Jičín).
Od 20. let byl aktivní v řadě katolických spolků (člen Orla a Svatováclavské ligy) a zároveň i v ČSL. Byl zároveň členem Jednoty československých matematiků a fyziků a předseda odbočky Československé astronomické společnosti v Jičíně. Od května 1945 působil jako předseda ČSL v okrese Jičín a od listopadu 1945 předseda krajské organizace v mladoboleslavském kraji.
V letech 1945 až 1946 byl poslancem Prozatímního Národního shromáždění za ČSL. Setrval zde do parlamentních voleb v roce 1946, pak byl za lidovce zvolen do Ústavodárného Národního shromáždění. Zde setrval do své smrti v srpnu 1946. Jako náhradník ho vystřídal František Zvěřina.
Krátce zastával i vládní posty v první vládě Klementa Gottwalda zformované po volbách v roce 1946, v níž byl po dobu několika týdnů ministrem bez portfeje a ministrem techniky. Dne 30. července 1946 byl těžce zraněn při autohavárii poblíž Sobotky. Zemřel na následky poranění z této autohavárie 8. srpna 1946. Je pochován v Jičíně. Na místě jeho nehody stojí pamětní kámen.