Jaroslav Král se narodil 5. prosince 1883 v Malešově u Kutné Hory. Byl český malíř, kreslíř a organizátor uměleckého života v Brně. Jeho umělecký styl byl ovlivněn kubismem a neoklasicismem. Jako levicový aktivista byl za války zatčen gestapem, vězněn v Kounicových kolejích v Brně, na Mírově, ve Vratislavi a v Osvětimi, kde zemřel.

Příběh pamětní desky se začal odvíjet loni 29. ledna. Více říká místostarosta Roman Kočí. „Zastavilo auto před naším domem a zde přítomná paní doktorka Blanka Frajerová se svým manželem, do té doby pro mě neznámí lidé, se mě zeptala, kde by našli dům čp. 1. Nikdo z nás do té doby netušil, že zde prožil dětství pozdější akademický malíř Jaroslav Král,“ řekl Roman Kočí.

Blanka Frajerová, která o Jaroslavu Královi napsala knihu, přiblížila ve svém proslovu jeho život a dílo. „Byl to nejen skvělý malíř, ale také velmi stačený člověk,“ uvedla.

Hodějov se v pozdějších letech stal pro Jaroslava krále inspirací pro budoucí tvorbu a velmi rád na něj vzpomínal.

Jaroslav Král zemřel 22. března 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Bylo mu 59 let.