Když se nechají zvolit, tak mají svou funkci vykonávat pořádně. To si o zastupitelích a radních myslí Václav Majer ze Strakonic. „Berou za to peníze, měla by je omlouvat jenom nemoc,“ dodává další muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.
Radní má měsíčně bez ohledu na účast na jednáních 2550 korun, zastupitel bez členství v komisích 870 korun.
Největšími absentéry jsou radní Jiří Chod a zastupitel Karel Šíp. Lékař a gynekolog Jiří Chod chyběl na jednání rady 39 krát ze 153 zasedání a třikrát na zasedání zastupitelstva, Karel Šíp z 27 zastupitelstev nepřišel 11krát.
Jak svoji absenci vysvětlil Jiří Chod? „Před půldruhým rokem jsem začal pracovat v Rakovníku. Uzavřel jsem se starostou dohodu, že budu jezdit jen na důležitá jednání, z ostatních budu omluven,“ řekl včera Jiří Chod.
Počet zameškaných jednání nevěděl, v příštím vedení města už figurovat nebude. „Odmítl jsem nabídky. Dvanáct let práce pro město už stačilo. Teď je řada na jiných,“ dodal lékař.
Vyjádření zastupitele Karla Šípa se nám včera získat nepodařilo „Druhý“ v pořadí Josef Štrébl o počtu svých absencí také přehled neměl. „Musím upřednostňovat své civilní povolání. Někdy prostě moje účast na zastupitelstvu nebyla možná,“ uvedl na svoji obhajobu.
Oba dotázaní nepovažovali během volebního období za nutné z důvodu absencí na svá místa rezignovat.

Komise města
Předsedové komisí – Ivana Parkosová (bytová), Jiří Chod (sociální), Jitka Krýzová (pro sport), Emanuel Pavelka (školství)
Členem žádné komise není – Karel Vlasák, Karel Šíp, Hana Roudnická, Josef Vávra, Josef Štrébl

Petr Škotko

Vzkaz od lidí: Nechali jste se zvolit, tak na jednání choďte

Zastupitel, který není v žádné komisi, bere měsíčně 870 korun. Jestliže je zároveň členem komise, má měsíční plat 2010 korun a je–li jejím předsedou 2350 korun. Radní má 2550 korun měsíčně. Tedy kromě starosty a místostarostů, jejichž platy jsou řešeny jinak. „Funkce se nesčítají. Zastupitel, který je současně radním, je placen jen jako radní a podobně,“ řekla včera mluvčí radnice Irena Malotová. 

Dodává, že vše jsou částky dané zákonem a zastupitelstvo jejich výši jen potvrzuje.

Jak ale vyplynulo ze jejích dalších slov, zastupitelé i radní dostávají stálý plat bez ohledu na jejich účast na jednáních. „To na rozdíl od členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva,“ dodala Irena Malotová. Těm naposledy byla schválena částka 250 korun za jedno jednání, kterého se zúčastní.

Málo lidí si však troufá odhadnout aktivitu zastupitelů na jednáních. „Na nějakém zasedání, kde mě zajímal konkrétní bod, jsem se byla podívat. Ale z toho se na celek usuzovat nedá,“ poznamenala obyvatelka Strakonic Květa Břežská.

Přesto je vzkaz obyvatel Strakonic radním a zastupitelům jasný: „Nechali jste se zvolit, tak na jednání choďte.“

Kromě účasti na jednáních zastupitelstva, která jsou veřejná, mohou lidé zjistit aktivitu jeho členů už jen vyslechnutím záznamu umístěného na internetu. Na webových stránkách města je možné najít nahrávky všech jednání v tomto funkčním období zastupitelstva. K počtu vystoupení či délce vystoupení si radnice zvláštní evidenci nevede.

Zastupitelé se v končícím volebním období sešli sedmadvacetkrát, u radních figuruje číslo 153.

Absentéři
Rada:
Jiří Chod 39x, Karel Vlasák 36x, Pavel Pavel 27x, Marcela Žiláková 21, Pavel Vondrys 17x,Ivana Říhová 12x, Ivana Parkosová 12x, Rada zasedala 153krát.
Zastupitelstvo:
Karel Šíp 11x, Josef Štrébl 10x, Zdeňka Tomšovicová 9x, Martin Gregora 7x, Emanul Pavelka 7x. Zastupitelstvo má 21 členů, zasedalo ve volebním období 2006 až 2001 27krát.

Jana Štroblová