Starostové obcí s partnery se sešli na společné schůzce u oběda v prostorách Panského domu, odkud se přesunuli k hasičské zbrojnici. Všechny účastníky soutěže o putovní pohár DSO přivítala předsedkyně svazku Jana Študentová a starosta města Miroslav Fenc, který zmínil náročný celonoční zásah místní jednotky při hašení skladu se senem v zemědělském areálu, za což si hasiči zaslouží velký dík. K odpolednímu klání zde nastoupilo z 11 obcí svazku 13 družstev mužů, 8 skupin žen a jedni veteráni. Následně pokračovala soutěž v požárním útoku s nástřikem vody do terčů. Napínavé zápolení probíhalo v rychlém sledu, střídala se družstva mužů a žen na dvou připravených drahách, k malému zdržení došlo jen selháním startovací techniky.

Celá akce se uskutečnila bez doprovodných soutěží, neboť bavorovští hasiči nadále plnili své povinnosti u požárem postižené budovy, ale přesto si všichni zúčastnění hasiči a hasičky i hojný počet fandících diváků přišli na své díky slunečnému počasí, kvalitně připravenému občerstvení i příjemné atmosféře. Po zhodnocení výsledků byly předány vítězné poháry, diplomy i ceny útěchy a všem družstvům i rozhodčím dárky od sponzorů, za které moc děkujeme. Příští rok se pořádání soutěže o pohár DSO ujme starosta ze Žďáru u Protivína Martin Lang.

Renata Fencová