„Já z ní ale strach nemám. I když nám to narušilo všechno – prodej i výstavy. Nelíbí se mi ale postupy veterinářů. Když se zjistilo ohnisko v chovu, nařídili zlikvidovat všechnu drůbež. Ale když je ohniskem labuť, tak s ostatními volně žijícími ptáky v přírodě neudělají nic,“ říká chovatel Josef Šindelář.

Záliba v chovu drobného domácího zvířectva ho chytila už v mládí a ve svém synovi má pokračovatele. Mezi jeho výstavními „exempláři“ se objevují husice nilské, perličky, husy labutí, šedé, bílé, kachny roulendské, orpingtonské.

Místní svaz chovatelů má 19 členů a téměř žádné nástupce. „S námi to skončí,“ žehrali na téměř neexistující zájem mladých někteří členové při tradiční pouťové výstavě. Chovatelů ubývá všeobecně. „Jezdíme vystavovat do Blatné, Strakonic, Písku. Musíme si občas vypomáhat mezi sebou, abychom výstavy zaplnili,“ poznamenává Josef Šindelář.

Jak zvýšit zájem mladých? „Je to v lidech. Někde na výstavy chodí školy, jinde zájem není,“ zmínil posuzovatel Miloslav Pileček z Písku, který na výstavách hodnotí zvířectvo podle bodové stupnice vzorníku pro každé plemeno.