A co návštěvníci uvidí? „Po staletích opět ožijí postavy spojené s budováním hradu a města,“ řekla pro Deník pracovnice muzea Markéta Špeciánová. V jedné scénce daruje Bavor I. ze Strakonic část hradu johanitům, v další Jan z Rožmberka přemýšlí nad renesanční přestavbou hradu. Novější ukázka pak představí židovského obchodníka, jak se snaží domluvit s Turkem na ceně za fezy. A dost možná, že se objeví i Bílá paní…

Noční prohlídky připravilo Muzeum středního Pootaví ve spolupráci s Divadelním spolkem Čelakovský a skupinami historického šermu Markýz a Vendetta.