Podobné akce dělají Maleničtí každoročně a scházívá se na nich kolem 50 dětí. „Tentokrát jsme dění umístili do úseku řeky Volyňky, kde je brod. Děti mají za úkol sestavit papírový mlýnek z předem nachystaných dílů. Podle stejného ´mustru´ sestavit dřevěný mlýnek, vylepšit ho barevně a dát mu jméno. Drobotina se naučí vyrobit větrník,“ uvedla organizátorka a jedna z osmi členů komise Jana Slepičková.

Z dalších „vodních“ soutěží to je stavba pyramidy z oblázků, soutěž v pouštění vlastnoručně vyrobených papírových lodiček a jejich následné bombardování šiškami, soutěž v tvorbě obrázku z přírodního materiálu. „Na závěr máme překvapení – skutečného hastrmana,“ sdělila Marcela Rolníková.

Členové kulturní komise a několik dobrovolníků z řad rodičů nahrazují v Malenicích aktivity, které si jinde berou „na hrb“ svaz žen nebo červený kříž. Na realizaci nápadů přispívá obec a sponzoři.