Horní řada zleva Michal Pokorný, David Trčka, Václav Biněda, Jan Masák, Matyáš Zána, Simona Pavlovičová, Ondřej Trojan, Alexandr Nedopil, Ondřej Dvorovčík, Karel Matěj Skalický. Prostřední řada zleva Václav Kozbach, Šarlota Harajdová, Kateřina Šedivá, Karolína Bischofová. Emma Havlová, Vanesa Lancová, Magdalena Blažková, Richard Kostlivý. Spodní řada zleva Jan Volf, Pavel Maršala, Barbora Nováková, Alena Kolmanová, Samuel Stöger, Richard Kopecký. Třídní učitelka Ilona Prušáková.

Třídní učitelkou 1.C na Základní škole Dukelská Strakonice je Ilona Prušáková. „Mám prvňáčky potřetí. Musím říci, že se pokaždé těším na jejich bezprostřednost a nadšení," uvedla. Učí šestnáct let a z toho na ZŠ Dukelská sedmým rokem. Tentokrát má ve třídě pětadvacet dětí, z toho je patnáct kluků a deset děvčat. Je začátek školního roku, a tak se teprve poznávají. Jejich učebna se nachází v budově nad školní jídelnou.

Pár slov o škole
- Základní škola je počtem žáků největší školou ve městě a jednou z největších v kraji.
- Budova školy je nedaleko vlakového a autobusového nádraží, z čehož vyplývá i větší počet dojíždějících žáků. Součástí školy je školní družina se šesti odděleními a školní kuchyně se dvěma školními jídelnami.
- ZŠ Dukelská je bezbariérová škola umožňující výuku i tělesně postiženým žákům.
- Součástí je také sportovní areál, který byl v roce 2006 zrekonstruován. Ten je otevřen i pro veřejnost.
- Škola zřizuje třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Pro děti se specifickými poruchami učení zřizuje speciální třídy.
- Nepovinnými předměty jsou další jazyk, informatika a náboženství.
- Ve škole je řada zájmových kroužků například mladý zahrádkář, výpočetní technika, sportovní hry, florbal a podobně.
- Škola je zapojena do Hnutí na vlastních nohou, které pomáhá jak dětem v ČR, tak i v Evropě.
- Kapacita školy je 975 žáků.