Respirátory a roušky
V současnosti jsou povinné v zastavěné části obce i venku. Nově se nebudou muset venku nosit, pokud nebude na vzdálenost dvou metrů více než jeden člověk z jiné domácnosti.

Obchody
Otevře se zbytek obchodů, které jsou doposud zavřené. To jsou například oděvy a obuv pro dospělé.

Venkovní tržiště
Na farmářských trzích bude možné prodávat veškerý sortiment.

Služby
Od pondělí 10. května budou moci začít (s výjimkou restaurací, posiloven, bazénů, tělocvičen či hotelů) fungovat i provozovny zbývajících služeb. Týká se to například opravy obuvi, hodinářství, zlatnictví, truhlářství, podlahářství, výrobu a opravy hudebních nástrojů, či sklenářské práce. Rozjet se mohou i lanovky.

Lázně
V současnosti mohou do lázní pouze lidé s poukazem od lékaře a covidem prodělaným maximálně před devadesáti dny. Nově to budou i samoplátci, pokud trpí prokazatelným zdravotním problémem. Vedle prodělaného koronaviru bude pobyt umožněn i očkovaným nebo lidem s negativním testem.

Školy
Mateřské školy, lesní školky a dětské skupiny v plném provozu budou fungovat ve všech krajích. Podobně ve všech krajích bude nově umožněna i prezenční rotační výuka na druhých stupních základních škol nebo jejich ekvivalentech na osmiletých gymnáziích či víceletých konzervatořích. Na vysokých školách se rozběhne klinická a praktická výuka a praxe ve všech ročnících a oborech.

Kroužky pro děti
U zájmových kroužků a podobných aktivit se zvýší počet povolených osob v místě ze dvaceti na třicet a pro děti do 6 let bude obecně platit výjimka z povinnosti absolvovat povinné testy.

Galerie, památky a muzea
Ve všech krajích budou umožněny individuální – nikoliv skupinové – prohlídky vnitřních prostor těchto institucí. Samozřejmě za zachování hygienických opatření, jako jsou povinné respirátory a počet návštěvníků podle velikosti plochy.

Svatby a pohřby
Těchto ceremoniálů a následných hostin konaných ve venkovních prostorách se bude moci účastnit až třicet lidí.

Závodní stravování
U závodního stravování a dalších obdobných neveřejných stravovacích zařízení skončí povinnost, aby u jednoho stolu seděl jen jeden strávník a u delších stolů musel být mezi lidmi mechanické zábrany šíření kapének.

Povinná izolace
Vláda upravila podmínky karantény a izolace osob, jež se nakazily nebo přišly do styku s osobami nakaženými nebezpečnými mutacemi koronaviru. Od pátku se rozšiřuje povinnost zůstat v izolaci a karanténě 14 dnů a zakončit ji negativním PCR testem kromě osob ohrožených jihoafrickou mutací také o osoby, které přišly do styku s mutací brazilskou a indickou.

Kompenzační bonus
Vláda prodloužila náhrady pro lidi finančně postižené opatřeními, kteří nemohou vykonávat svoji práci, i na květen. Osoby samostatně výdělečně činné a společníky malých společností s ručením omezeným mohou pobírat až 1000 korun na den, takzvaní dohodáři a živnostníci v karanténě pak maximálně 500 korun na den.