Ve středu 22. listopadu to budou děti z 1.C. ze Základní školy F. L Čelakovského ve Strakonicích. První žáčci sem přišli již v meziválečném období v roce 1931. Výuka v této škole je zaměřená na studium cizích jazyků.

S dalšími prvňáčky, se kterými se v tento den seznámíte jsou děti ze ZŠ Radomyšl. Tuto školu navštěvují v současnosti děti ze čtrnácti okolních obcí. Vyučuje se zde podle vlastního učebního plánu s názvem Orbis Pictus se zaměřením především na environmentální výchovu.