Pokud návrh projde, přísedící se přestanou zúčastňovat jednání u okresních soudů a k vidění budou jen občas u krajských soudů při rozhodování o kriminálních činech s minimální sazbou deset let vězení. Ne však při rozhodování o závažných majetkových a hospodářských trestných činech.

Ministerstvo předpokládá, že se tímto krokem sníží administrativní zátěž soudů. Zároveň odpadnou potíže při sestavování soudních senátů, kdy se přísedící občas nemohl k soudnímu jednání dostavit. Tím se také soudní jednání protahovalo.

„Mnohdy jsou soudní řízení rušena či prodlužována kvůli absenci konkrétního přísedícího, kterých je poměrně nedostatek, či nejsou schopni zaručit účast na déle trvajících jednáních, což se posléze může negativně promítnout především do délky řízení,“ potvrdil viceprezident Soudcovské unie České republiky Roman Lada

Soudci po změnách volají už delší dobu. „Jsme přesvědčeni, že současná úroveň justice v České republice a její otevřenost vůči veřejnosti, včetně možné kontroly jejího fungování, ať již přímou účastí na jednání či prostřednictvím médií, včetně aktivní účasti stran řízení, jsou dostatečnou zárukou toho, že omezení přítomnosti přísedících, tak jak je navrhováno, nikterak neohrozí status právního státu,“ prohlásil Lada.

Soudce Martin Lýsek
Lidi, kteří kradou flašky rumu, nepotřebujeme izolovat, říká soudce Martin Lýsek

Připustil přitom, že jako soudce okresního soudu měl s přísedícími velice dobré zkušenosti.

Pro omezení přísedících je také Česká advokátní komora. Nepovažuje jejich účast v současném rozsahu za nezbytnou. „Obecně je systém tuzemského soudnictví postaven na rozhodování nezávislých soudců jako právních profesionálů,“ doplnila mluvčí komory Iva Chaloupková.

Věznice na Borech. Ilustrační snímek
Česko má moc vězňů a recidivu. Řešení? Kratší tresty, lepší práce s odsouzenými

Ministerští úředníci předpokládají, že opatření ušetří několik milionů korun ročně. Tyto peníze je pak možné investovat do zvýšení paušálních náhrad, což je dnes 150 korun za každý den jednání, a dalšího vzdělávání přísedících, kteří budou u soudů nadále fungovat.

Loni v Česku pracovalo pět tisíc přísedících. Nadpoloviční většinu tvořili lidé starší šedesáti let.