Letecká doprava se významně a ve stále větší míře podílí na emisích skleníkových plynů, a to i v rámci Evropské unie. Přestože přepraví jen nepatrný zlomek cestujících i nákladu, a to i vzhledem k přepočtu na kilometry vzdálenosti, její škodlivost roste. „Civilní letectví se na celkových emisích CO₂ z dopravy v EU podílí 13,4 procenty,“ uvedl před schvalováním směrnice o letecké dopravě Evropský parlament.

Pokud ale čekáte, že na letadla použije EU stejný metr jako na auta a prostě výrobu a prodej letadel používající letecký benzin od roku 2035 „zakáže“, jste na omylu.

Evropský parlament, který na svém červencovém zasedání hlasoval o nové směrnici EU k letecké dopravě, požaduje jen rychlejší přechod na používání „udržitelných leteckých paliv“.

Letenky nezdraží

Takzvaná udržitelná paliva mají být podle návrhu europarlamentu v roce 2025 k dispozici na evropských letištích v objemu 2 % spotřeby a převážit mají až po roce 2050, kdy by jich měly být necelé dvě třetiny. Z toho vyplývá, že v té době by měla víc než třetina letadel létat na letecký benzin vyráběný z fosilních zdrojů. O zákazu výroby a prodeje letadel na klasická fosilní paliva není ve směrnici EU, na rozdíl od směrnice o autech, ani zmínka.

„Důvodem je to, že v letectví zatím není k současnému pohonu, využívajícímu dosavadní paliva, alternativa. Na rozdíl od aut, kde ta alternativa už dnes je,“ zdůvodňuje měkký přístup Evropské unie k letadlům europoslanec Luděk Niedermayer. Totéž připustil i dánský liberální europoslanec Søren Gade, který měl směrnici na starost. „Letectví je jedním z nejobtížnějších odvětví, pokud jde o dekarbonizaci. Pracujeme, jak jen můžeme, abychom dosáhli skutečně zelené Evropy,“ uvedl.

Europoslanci do svého stanoviska ke směrnici o letecké dopravě zahrnuli jako udržitelné letecké palivo i vodík a elektřinu. „Zdá se, že především na krátké vzdálenosti by bylo možné v budoucnu využívat i dopravní letouny na elektrický pohon,“ uvádí k tomu Niedermayer.

Připravovaná opatření by neměla zdražit letenky. Nová letadla totiž mají mnohem nižší spotřebu i vyšší efektivitu dopravy.