Zatímco změny daní a odvodů jsou naplánovány s platností od ledna 2024, u penzí bude náběh změn pomalejší. Většina z nich začne platit až od roku 2025. Deník.cz pro vás představení důchodové reformy online sleduje a přináší přehled základních změn, které čekají budoucí penzisty.

Věk odchodu do penze

Dnes je potřeba pro odchod do řádného starobního důchodu splnit dvě podmínky: dosáhnout patřičný věk (jeho strop je 65 let) a platit 35 let pojistné. Povinnost platit 35 let pojistné zůstává, po roce 2031 se ale věk odchodu do penze bude měnit dynamicky podle průměrné doby dožití, kterou každoročně zveřejní statistici. Dotkne se to osob narozených po roce 1965. Může se stát, že nárůst věku odchodu do důchodu nebude v některých obdobích žádný. Ale pokud se délka života bude prodlužovat, lidé budou chodit do penze i později než v 65 letech. Cílem je, aby průměrná doba pobírání důchodu byla 21,5 roku. Tedy stejně jako dnes. 

O něco nižší nové penze 

V příštích deseti letech vyrostou průměrné penze o dalších asi deset tisíc korun (letos bude průměrná penze 20 tisíc korun). Mezi roky 2026 až 2035 ale dojde ke zpomalení růstu nově přiznaných důchodů o 150 až 200 korun ročně. Stane se tak kvůli tomu, že v takzvané první redukční hranici (44 % průměrné mzdy) se do výpočtového základu nebude počítat sto procent příjmů.

Důchodová reforma? Ožehavé téma posledních týdnů
Penze by měla trvat 21,5 roku, navrhuje vláda. Předčasné důchody se zpřísní

Pomalejší valorizace stávajících penzí

Toto opatření už vláda provedla a bude ho posuzovat Ústavní soud. Důchody se valorizují (zvyšují) podle inflace a růstu reálných mezd. Nově by měly růst pomaleji. Do valorizace by se inflace započítávala nadále beze změny, ale dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd platného před rokem 2018, tedy ke snížení podílu 1/2 růstu reálných mezd na 1/3 růstu reálných mezd. 

Předčasné penze

Aby dnes mohl člověk do předčasné penze, musí odvádět pojistné alespoň 35 let. A poté může odejít do předčasného důchodu až o pět let dříve. Jeho řádná penze je ale trvale krácena. Nově bude moci do penze nejdříve tři roky před řádným termínem a krácení bude vyšší. Platit pojistné bude nutné 40 let. Možnost jít do penze o pět let dříve zůstane jen pro náročné profese. Na tom, které to budou, se teprve musí domluvit ministerstvo práce a zdravotnictví.

Minimální penze

Každý, kdo získal pojištěnou dobu 35 let a dosáhl důchodového věku, by měl mít nárok na minimální výši důchodu. Bude zachována základní výměra 10 % průměrné mzdy. Zároveň bude také zvýšena minimální procentní výměra ze 770 Kč na 10 % průměrné mzdy. Nově by minimální důchod vyšel na 8 080 Kč (aktuálně v roce 2023), nyní vychází jen na 4 810 Kč.

Premiér Petr Fiala
Konsolidační balíček: Vyšší DPH na alkohol, nižší na léky. Skončí školkovné

Zvýší se odvod živnostníků

V Česku je nyní odhadem asi 700 až 800 tisíc živnostníků. Jejich odvody do penzijního systému jsou ale nižší než u zaměstnanců. Podívejte se na modelový příklad ZDE

Povinný minimální vyměřovací základ se jim proto zvýší z 25 % průměrné mzdy na 40 %. Nebude se jednat o skokový nárůst, ke zvýšení dojde postupně během tří let od roku 2024. Příklad dle Ministerstva práce a sociálních věcí: V roce 2022 byl minimální odvod důchodového pojištění na hlavní činnost 2 741 Kč, s úpravou by to bylo 4 541 Kč. V prvních třech letech podnikání by ale snížený minimální vyměřovací základ zůstal.

Hlídání „dohodářů“

Státu utíkají peníze kvůli práci na dohodu o provedení práce (DPP). Ročně je to skoro 50 miliard korun, ze kterých není odváděné pojištění. Stát proto začne dohody evidovat a hlídat. Zůstane zachován limit na příjem bez pojištění u jednoho zaměstnavatele (10 tisíc korun). Nově se ale bude na výdělek z DPP pohlížet jako na jeden celek, nehledě na to, že pochází z dohod od více zaměstnavatelů.

Bude zaveden druhý kumulativní limit příjmu zaměstnance ze všech DPP (od více zaměstnavatelů) a při jeho překročení se bude z celého příjmu platit odvod pojištění. Bude proto zavedena povinnost zaměstnavatelů hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance pracující na DPP, aby bylo možné dohody kontrolovat.

Vláda podle svého programového vyhlášení počítá se zavedením dobrovolného společného vyměřovacího základu pro manžele. Mělo by být součástí plánované penzijní reformy
Více peněz pro manžele? Přinést je má společný vyměřovací základ důchodu

Vdovské a vdovecké důchody

Vdovský důchod se vyplácí pouze při splnění určitých podmínek (např. pokud pečujete o dítě nebo jste v důchodovém věku). Bez těchto podmínek nyní nárok na vdovský či vdovecký důchod po roce zanikne. Může se však obnovit, pokud výše uvedené podmínky nastanou do dvou let od zániku nároku na vdovský důchod. Nově by se toto období pro obnovení nároku mělo prodloužit opět na 5 let po skončení předchozí výplaty.

Zaměstnanci budou opět platit nemocenské pojištění

Dnes platí nemocenské pojištění zaměstnavatel, a to ve výši 2,1 procenta z hrubé mzdy zaměstnance. Vláda znovu zavede povinnost, aby si i zaměstnanci začali platit 0,6 procenta ze své hrubé mzdy. OSVČ mají nemocenské pojištění dobrovolné, a tak to i zůstane. Z „výnosu“ nemocenského pojištění se dnes platí nejenom nemocenská, ale třeba i mateřská či dvoutýdenní otcovské volno. Při průměrné mzdě kolem 40 tisíc měsíčně bude čistá mzda zaměstnance nižší asi o 240 korun měsíčně.

Výchovné zůstává

Novinka v podobě 500 korun, které od letoška dostávají převážně ženy penzistky za každé vychované dítě ke své řádné penzi, nadále zůstává. Ministerstvo financí chce ale v průběhu letošního roku debatovat o tom, že se pětistovka za každé dítě do budoucna nebude valorizovat a „zůstane pětistovkou“. Už dnes tento bonus vyjde státní kasu na 19 miliard korun.

Společná výměra penzí manželů

Penze mužů a žen jsou dnes rozdílné, v neprospěch žen. Jedním z opatření, které to má změnit, je zavedení dobrovolné možnosti nechat si řádnou penzi vypočítat ze společného základu obou. Podle ekonomů to pomůže nejvíce tam, kde jeden z páru nevydělává nic anebo jen jednotky tisíc korun, zato druhý pobírá přes 88 procent průměrné mzdy. Půjde o dobrovolnou možnost, nikoliv automatický výpočet. 

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka
Marian Jurečka: Odchod do důchodu? Dnešních padesátníků se změny vůbec nedotknou

Novinka: rodičovský základ

Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě (maximálně do jeho 4 let) se dnes používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v ČR v daném roce. To by pomohlo především matkám s nižšími příjmy. Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne čtyř let, odvody z výdělku by se počítaly navíc, což by posilovalo motivaci pracovat i během péče o malé děti. Zůstala by ale i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy. Opatření se týká rodiče pečujícího o dítě do 4 let a také těch, kdo pečují o své nemohoucí blízké.

Jedno procento pro rodiče nebude

Vláda v programovém prohlášení slíbila, že zavede možnost poslat jedno procento z odvodů zaměstnanců z důchodového pojištění nikoliv státu, ale přímo rodičům. To se nakonec podle ministerstva práce ukázalo jako velmi administrativně náročné. Od tohoto nápadu proto kabinet upustil.

Zdroj: Deník, MPSV