Výslechem znalců z oboru klinické psychologie, psychiatrie a sexuologie ve středu 22. července u krajského soudu pokračovalo hlavní líčení s hudebníkem Pavlem H. (44) z Prachaticka obžalovaným z pokračujícího zvlášť závažného zločinu znásilnění nezletilé. Toho se měl údajně dopouštět od ledna 2010 do loňského června na své nevlastní dceři (16). Nyní mu hrozí pět až 12 let za mřížemi.

Jak jsme již uvedli, muž možnou vinu jednoznačně popírá a označuje se za oběť údajné msty poškozené i její matky, se kterou se loni koncem jara rozvedl
a odstěhoval se k nové přítelkyni. „Cítím se nevinný, myslím, že vše je smyšlené. Myslím si, že takto to asi mělo dopadnout, ale já jsem nic neudělal," hájil se obžalovaný při zahájení soudního přelíčení.

Úkolem včera vyslechnutého psychologa Václava Šnorka bylo posoudit věrohodnost výpovědi poškozené, psychiatrička a sexuoložka Želmíra Herrová se potom věnovala osobnosti obžalovaného.

Znalec psycholog před soudem vypověděl, že posuzovaná dívka netrpí jakýmikoliv poruchami myšlení či paměti, které by jí bránily v přesné reprodukci prožitých událostí. Podle znalce má dívka ve svém životě silně negativně obsazenou mužskou, potažmo otcovskou figuru, a trpí úzkostí spojenou se sexualitou. Pavlem H. zmiňovaná pomsta za odchod od rodiny prý zřejmě není hlavním motivem oznámení. Tím by mohl být spíše pocit zrady a zřejmě i žárlivosti. Obžalovaný byl totiž pro dívku velmi důležitý, má k němu pozitivnější vztah než ke svému biologickému otci. Znalec dospěl k závěru, že k nežádoucím sexuálním kontaktům mezi obžalovaným a poškozenou pravděpodobně docházelo. Pokaždé je ovšem nemuselo provázet násilí či výhrůžky. Jinými slovy, aspoň část mohla být ze strany poškozené dobrovolná. „Nebyly zjištěny sklony 
ke lhaní či zkreslování výpovědí posuzované. Její prvotní zoufalství se mění ve snahu získat satisfakci za příkoří, 
ke kterému mělo dojít. Vztah nebyl standardní, některé postupy nebyly vhodné," zmínil znalec psycholog Václav Šnorek.

Ilustrační foto.Psychiatrička a sexuoložka Želmíra Herrová rovnež nezjistila u obžalovaného žádnou psychickou chorobu ani poruchu v pravém smyslu slova. Uvedla, že při vyšetření nezjistila okolnosti, které by poukazovaly na nestandardní sexualitu nebo na případnou deviaci. Sexuální život Pavla H. je tak podle znalkyně relativně normální. Rád navazuje nové známosti a zjednodušeně řečeno to se ženami umí. Zcela objektivní posouzení stavu obžalovaného však znalkyni znesnadňovalo dlouhodobější užívání léku ze skupiny antidepresiv, které se u muže projevilo určitými atypickými rysy. Zejména při falografickém vyšetření. Tento test zjišťuje sexuální preference. Posuzovanému jsou předkládány různé sexuální motivy (třeba děti nebo dospělí) a znalec zjišťuje, na který nejvíc reaguje. V tomto konkrétním případě jsou výsledky nejednoznačné.

Senát v čele se soudcem Michalem Kubánkem proto zvažuje, že si nechá zpravovat doplnění posudků. „Reakce 
na ženy a děvčátka nebyly moc rozdělené, nejvyšší reakce měl posuzovaný na mrtvoly. Toto si neumím vysvětlit. Mohu jen spekulovat o užívání zmiňovaného léku nebo tím, že 
se jednalo o zkoušku agrese. Protože nemám dost znaků, které bych mohla použít při nestandardní sexualitě, musím vycházet z toho, že u posuzovaného jde o standardní sexualitu," konstatovala znalkyně Želmíra Herrová.

Pokračování hlavního líčení odročil senát krajského soudu na dobu neurčitou.