Ti se zapojili do republikové akce Tispol zaměřené na nákladní a autobusovou dopravu, v jejím rámci prověřovali dodržování pravidel silničního provozu i bezpečnostních přestávek. Policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová zmínila, že většinu (84) prohřešků vyřešili policisté na místě uložením blokové pokuty, zbytek pak nahlásili správním úřadům. Nejčastěji řešili špatný technický stav aut. Tuto potíž mělo hned 25 motoristů.

„Dvacet řidičů překročilo povolenou rychlost. V devatenácti případech došlo k překročení hmotnosti vozidla, v osmnácti zjistili policisté porušení dohody AETR. Osm řidičů nepoužilo bezpečnostní pásy, čtyři nedodrželi bezpečnostní přestávky a doby jízdy. Ani jeden řidič nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek," doplnila policejní mluvčí.