Opilý řidič

V ulici Katovická bylo 1. března hlídkou městské policie zastaveno vozidlo, které řídil podnapilý řidič. Hlídka vozidlo zastavila využitím výstražných světel a signálu „STOP“ . Řidič se na výzvu strážníků podrobil orientační dechové zkoušce, která byla pozitivní. Na místo tedy byla přivolána hlídka PČR a událost si převzala k dořešení.

Zabloudil na cestě domů

Kolem osmé hodiny večer 11. 3. bylo přijato oznámení o pohybu zmateného muže v ulici Boženy Němcové. Hlídka na místě zjistila, že muž je podnapilý. Muže strážníci doprovodili do místa bydliště.

Chovali se nevhodně

V dopoledních hodinách 12. 3. bylo na linku telefonicky oznámen konflikt více osob na autobusovém nádraží. Po příjezdu na místo hlídka osoby, které ohrožovaly i ostatní cestující, ztotožnila a poté vykázala z vestibulu nádraží. Vestibul nádraží byl zdejší pracovnicí uzamčen.

Baštil přímo v obchodě

Dne 12. března bylo ostrahou supermarketu v ulici Katovická telefonicky oznámeno, že v obchodě mají osobu, která poškodila obal zboží a část zboží zkonzumovala bez jeho zaplacení. Na místo byla vyslána hlídka Městské policie Strakonice, která pachatele převezla na OO Policie ČR Strakonice ke zjištění, zda se v posledních třech letech nedopustil jiné majetkové trestné činnosti. Na OO PČR Strakonice byla zjištěna skutečnost, že se pachatel za poslední 3 roky nedopustil jiné majetkové trestné činnosti. Hladovec skončil s blokovou pokutou.

Mladík se neponaučil

Dne 14. března vyjela hlídka Městské policie Strakonice na oznámení od majitele obchodu, ve kterém dva mladí muži sebrali z výlohy zboží a bez zaplacení z obchodu odešli. Muže hlídka zastihla v ulici Ellerova. Ukázalo se, že jeden z mužů má ve svém batohu věci popsané poškozeným. Muž byl hlídkou předveden na obvodní oddělení PČR, kde byla zjištěna recidiva týkající se majetkové trestné činnosti. Věc byla předána s podezřením ze spáchání trestného činu Policii ČR.