Úřad není místo ke spánku
Dne 18. 6. bylo na služebnu Městské policie Strakonice telefonicky oznámeno asistentem prevence kriminality, že před úřadem práce leží zřejmě podnapilý muž. Na místo byla vyslána hlídka, která muže probudila. Muž z místa poté sám odešel.

I přes zákaz sedl za volat
Dne 20. 6. při kontrole ulice Pod Hradem spatřila hlídka Městské policie Strakonice osobní automobil, který řídil muž, ve kterém jeden ze strážníků poznal muže, jenž podle informací PČR nevlastní řidičské oprávnění. Vozidlo přijíždělo ulicí Pod Hradem a následně odbočilo k letnímu kinu. Strážníci MP Strakonice automobil dojeli na parkovišti u letního kina, kde muž zastavil a z vozidla vystoupil. Strážníci využili svá oprávnění a muže vyzvali k prokázání totožnosti. Dotyčný uvedl, že u sebe žádný doklad totožnosti nemá, nevlastní ani řidičský průkaz a před jízdou pil alkohol. Vzhledem k podezření ze spáchání přestupku dle § 125c, odst. 1, písm. e, odst. 2) zákona č. 361 / 2000 Sb. byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si událost převzala k dořešení.

Popíjení na zakázaném místě se prodražilo
Krátce po druhé hodině odpolední 20. 6. zjistili strážníci městské policie v ulici Na Ohradě požívání alkoholického nápoje osobou v místě, kde je požívání alkoholického nápoje zakázáno obecně závaznou vyhláškou Města Strakonice. Pachatel si svým jednáním vysloužil pokutu.

Kouřil na autobusovém nádraží
Dne 20. 6. spatřila hlídka Městské policie Strakonice muže, který kouřil na nástupišti autobusového nádraží. Hlídka muže ztotožnila a za porušení § 8, odst. 1, písm. c) zákona č. 65/ 2017 Sb. uložila pachateli v příkazním řízení pokutu. Vzhledem k tomu, že pachatel s přestupkem nesouhlasil a se strážníky již odmítal komunikovat, věc byla sepsána a předána na MÚ Strakonice, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků.