Obvinění od večera 25. dubna do zadržení ve 20.55 h 28. dubna se v obci ve Východočeském kraji za pomoci rozsáhlé chemické instrumentace na speciálním zařízení podíleli na neoprávněné výrobě metamfetaminu velkou skupinou dosud nezjištěných osob. Na místě policie zajistila nejméně 5,4 kilogramu pervitinu, pseudoefedrin, další látky a věci k výrobě. Zásah tak překazil vyrobení nejméně 10,2 kg pervitinu v prodejní ceně přes osm milionů korun při nákladech na surovinách 1,5 milionu.
Vrchní soud v Praze „natvrdo" odsouzeným tresty snížil na 12,5 a 10,5 roku, a N. T. T. poslal za mříže taky – na čtyři a půl roku.

Jsou nevinní?

Obvinění podali dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. V. V. T. prostřednictvím obhájkyně Kláry Long Slámové mínil, že z důkazu záznamů o telekomunikačním provozu lze dovodit pouze to, že se po tři dny nacházel buď na místě činu, nebo poblíž něj, ale nic o jeho jednání. K DNA na respirátorech znalec pouze nevyloučil, že by mohla být jeho. Nebyla mu prokázána žádná účast na žalovaném jednání. Polemizoval s konstatovaným množstvím vyrobené drogy, když podle znalce nemohli pachatelé vyrobit za tři dny víc než tři kilogramy pervitinu. Soud také nesprávně stanovil jeho cenu – aktuálně prý byla do 400 000 Kč za kilogram. Obvinění tedy mohli kalkulovat nanejvýše se ziskem 650 891 Kč. Pokud pak z místa odjeli, nemohli se podílet na výrobě dalších 5,4 kg. Nebylo prý prokázáno, že se jednalo o organizovanou skupinu.

Obdobné výhrady měl i B. T. A. Vzhledem k délce jejich pobytu v nemovitosti, rozložení (nefunkčnosti) výrobní linky v době zásahu policie a absenci jakéhokoliv důkazu o jejich schopnostech ve výrobě drog nelze předpokládat, že by mohli vyrobit více než 1 – 1,5 kg pervitinu, spíše však méně. Podle jeho mínění nebyly předloženy žádné důkazy o jeho úmyslném páchání trestné činnosti. Profil DNA na ochranné masce vysvětloval tím, že ji používal vzhledem k zápachu, který byl v domě cítit po jejich příjezdu. Nelze vyloučit, že výroba drogy probíhala před jeho příjezdem. V době zásahu policie nebyl dům uzamčen a výrobní linka byla rozložena, což prý jednoznačně potvrzuje jeho obhajobu o jeho najmutí na úklidové práce.

Také N. T. T. opakoval, že se vědomě žádné trestné činnosti nedopustil. Proti němu nesvědčí žádné záznamy telekomunikačního provozu, stopy DNA, žádné stopy na předmětech určených k výrobě pervitinu. Nebylo vyvráceno, že také on byl najat jen na úklidové práce. I vrchní soud uvedl, že pokud se podílel na výrobě pervitinu, pak byla jeho účast víceméně náhodná. Ze skutečnosti, že byl v místě, kde se droga nacházela, nelze podle něho vyvozovat, že ji jednak mohl poznat, a jednak, že se na její výrobě měl podílet. Není vyloučeno, že byl v postavení podřízenosti, protože neměl v držení své doklady.

Šlo o organizovanou skupinu!

NS předeslal, že musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení. Pouze výjimečně je oprávněn přehodnocovat provedené důkazy při. extrémním nesouladu mezi provedenými důkazy a z nich učiněnými zjištěními. Ten v této věci nebyl shledán.

Nad rámec NS zmínil, že dovolatelé byli dovezeni do objektu, v němž byla kompletní linka a suroviny na výrobu metamfetaminu. Policie monitorovala nejméně od 10. dubna 2013, jak sem osoby vietnamské národnosti navážejí mj. zednické míchadlo, plastové nádoby a bedny s nezjištěným obsahem. Obvinění dostali mobilní telefony - jak soud prvního stupně vyjádřil, na kontakt s vyšším článkem řízení. Ten jim předával potřebné věci na dálnici a nepřijel s nimi sám.

Soudy proto nepochybily, když učinily závěr, že obvinění byli členy organizované skupiny, která v obci vyráběla metamfetamin. Jednalo se o sdružení více osob zjevně s určitou dělbou úkolů, se vnitřní hierarchickou strukturou, a jeho činnost se tak vyznačovala plánovitostí a koordinovaností. Obvinění drogu vyráběli utajeně, daleko od svých domovů, na místo byli přivezeni. Jednání bylo konspirační, v místnostech, kde probíhala výroba, byla zatemněna okna, atd. Obvinění si tak byli vědomi, že jednají jako členové organizované skupiny, a byli s tím srozuměni, řekl NS. Proto je třeba z hlediska trestní odpovědnosti každému z obviněných přičíst celý skutek. K naplnění pojmu spolupachatelství stačí i částečné přispění, třeba i v podřízené roli, je-li vedeno stejným úmyslem jako činnost ostatních pachatelů.

NS se neztotožnil ani s dalšími námitkami obžalovaných a jejich dovolání odmítl. (6 Tdo 1193/2014)