Krajský soud zprostil Davida L. (40) obžaloby z usmrcení z nedbalosti a zamítl odvolání státní zástupkyně proti zprošťujícímu rozhodnutí první instance ve věci jeho havárie s autobusem městské hromadné dopravy. Připomeňme si, že David L. 13. září 2012 před osmou hodinou jako řidič oktávie při jízdě po Novohradské náhle vybočil na chodník vpravo a srazil 81letého chodce, který na následky zemřel. David L. tvrdil, že dostal prudké bolesti při akutním žlučníkovém záchvatu a ztratil vědomí.

Ve druhém případě 28. března 2013 před sedmou hodinou řídil autobus městské hromadné dopravy se 17 cestujícími z Dobré Vody. Místo aby na Senovážném náměstí zabočil doprava, jel rovně, poškodil semafor, jel parkem, přes parkoviště, kde náhodou nikdo nestál, přes chodník a narazil do jižní zdi pošty.

Náhlé mdloby

K této nehodě obviněný říká, že ten den žádné zdravotní potíže nepociťoval. Snad jako zvláštnost naznačil, že na zastávce u nádraží si povšiml osob, které v něm vyvolaly dojem, že jsou možnými svědky nehody na Novohradské. Rozrušilo ho to, pomyslel znovu na tehdy sraženého pána, ale pokračoval v jízdě, která byla zcela normální. Na Senovážné vjel na zelenou – a víc si nepamatuje. Když se probral, viděl před sebou zeď a ptal se, kde je.

Obžaloba obžalovanému mimo jiné vytýká, že o své dispozici k náhlé ztrátě vědomí věděl, a přesto příčinu první nehody zaměstnavateli nesdělil a vozil dál lidi. To ale David L. odmítá.

Po události se podrobil operaci žlučníku a rekonvalescenci. Podnik ho pak poslal na mimořádnou prohlídku, 
k níž si lékař vyžádal veškerou jeho zdravotní dokumentaci a po vyšetřeních ho uschopnil. Od druhé nehody je opět v pracovní neschopnosti.
Závodní lékař a obvodní lékařka obviněného vysvětlovali, proč uzavřeli, že při první nehodě šlo o kolaps 
po žlučníkovém záchvatu a 
po operaci kamenů byla příčina odstraněna.

Nad příčinami ztrát vědomí obviněného se lékaři různých odborností, soudem opakovaně slyšení jako znalci, neshodli. Podle jednoho nešlo 
o tzv. synkopy, náhlé krátkodobé ztráty vědomí s následnou spontánní, obvykle rychlou úpravou. Podle svědků, kteří řidiči pomáhali ze sedadla autobusu po nehodě, měl křeč v noze – a markoleptická mdloba se podle znalce vyznačuje naprostým celkovým uvolněním svalstva. Další lékaři byli naopak přesvědčeni, že o synkopy šlo.

Obhájce zdůraznil, že při obou nehodách ujel jeho klient v kolizních situacích poměrně dlouhé vzdálenosti bez jakýchkoliv reakcí, snahy brzdit nebo ovlivnit směr jízdy. To prokazuje ztrátu jeho vědomí.

KrimiSenát po obsáhlém dokazování uzavřel, že David L. je trestně odpovědný za první nehodu. Vyšel z posudků znalců z neurologie a také urgentní medicíny, kteří se ještě nesetkali s tím, že by žlučníková kolika vedla k synkopě – bolest nastupuje náhle, ale zpravidla nemá fatální vliv na koordinaci pohybu postiženého. Mimo jiné na základě posudků stejných znalců ale soud uzavřel, že ve druhém případě k náhlé ztrátě vědomí řidiče mohlo dojít, že ho náhlá indispozice přivedla do stavu, 
v němž nebyl schopen řídit. 
„V pochybnostech se pak soud musí přiklonit ku prospěchu obviněného – nemohl-li vůlí ovlivnit svou jízdu, nemůže být ani odsouzen," řekl předseda senátu.
Soud tak uznal Davida L. vinným usmrcením z nedbalosti při nehodě na Novohradské a uložil mu trest odnětí svobody na 20 měsíců podmíněně na dva a půl roku. Na čtyři roky mu zakázal řídit motorová vozidla. Naopak ho zprostil obžaloby z obecného ohrožení v případě havárie autobusu. (Podrobnosti na webu Deníku 8. července 2014.)

Nepozornost ne!

Proti rozsudku se odvolaly obě strany. Státní zástupkyně brojila proti zprošťujícímu výroku – neakceptuje názor, že by řidič byl při nehodě s autobusem ovlivněn synkopou a nemohl havárii zabránit. Jeho údajné bezvědomí mohlo být podle ní i zastíracím manévrem ve vztahu k první nehodě. Obhajoba se zase s poukazem na názory znalců dožadovala zproštění obžaloby Davida L. i z první nehody.
Krajský soud doplnil dokazování a odvolání Davida L. vyhověl – havárie ze 13. září 2013 nebyla trestným činem. Odvolání žalobkyně zamítl. „Nelze vyloučit, že kdyby došlo jen k první nehodě, mohlo by rozhodnutí o vině řidiče obstát. Stala se ale ještě druhá. Při obou náhle vyjel z přímého směru, narážel na překážky a nereagoval za jízdy ani po nárazu. Nelze říci, že příčinou toho byla jen jeho nepozornost. I znalec z oboru dopravy k havárii autobusu uvedl, že měla zcela netypický průběh," řekl předseda senátu.

Připomněl, že znovu vyslechli znalce k rozporům v jejich závěrech. „Nelišili se ale 
v tom zásadním – žádný nevyloučil, že by důvodem synkopy mohly být bolesti. Někdo má k této poruše predispozice, a pak ji u něho stačí vyvolat menší intenzita. Nebylo vyloučeno, že tak tomu mohlo být i u nehody na Novohradské, a pak nezbývá než obviněného obžaloby zprostit. Stejně jako v případě havárie druhé, kdy příčina synkopy řidiče jednoznačně určena nebyla…"

Podle senátu nelze L. klást za vinu ani to, že po první nehodě řídil autobus. Zaměstnavatel dostal zprávu, že mohlo jít o náhlou ztrátu vědomí, a závodní lékař ho uschopnil. Jako laik obviněný těžko mohl poznat, že řídit nemůže. Nad rámec výroku předseda senátu Davidovi L. zdůraznil, že příčina jeho synkop nebyla jednoznačně zjištěna. „Znalci se ale shodli, že taková osoba by neměla řídit motorová vozidla. Pokud by vám byl tedy snad na základě něčí nekompetentnosti či nepozornosti někdy vrácen odejmutý řidičský průkaz a vy byste znovu za volantem při krátkém bezvědomí někomu způsobil zranění, nesl byste odpovědnost, protože v tomto řízení jste byl upozorněn 
na neznámý původ vašich synkop," dodal.

Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.