Martin a Dominik, nyní devatenáctiletí, shodně prošli dětskými domovy a spřátelili se ve výchovném ústavu. Oba byli jako mladiství opakovaně trestáni za majetková provinění, ale Martin i za loupež. Koncem února se vydali navštívit dalšího kamaráda do Kaplice. Nedopadlo to dobře…

Jak řekl později na policii Dominik, po rozloučení s hostitelem hledali 29. února navečer po městě auto, kterým by mohli odjet. V devatenáct hodin přijela na parkoviště za panelákem 27letá žena ve starším audi, vystoupila a ze sedadla spolujezdce si brala věci. Martin k ní přistoupil, chytil ji do kravaty a táhl ji za popelnice.

Pro klíče od auta, které jí spadly, přiběhl Dominik, sebral i kabelku přepadené ženy a vůz v ceně asi 106 000 korun
s uloženými věcmi za 5000 Kč nastartoval. Dominik ženu pustil, přisedl a odjeli. Paní utrpěla drobné oděrky na krku – a podle znalce posttraumatickou stresovou poruchu.

Kolem 20.20 hodiny načerpali u OMV v Litvínovicích 38 litrů nafty a odjeli bez zaplacení. Ve 21 hodin byli zadrženi v Rakousku. Jak Dominik řekl, chtěli jet co nejdál od hranice, a nepřemýšleli prý, co pak. Chytli je ale hned.

Nyní stanuli před krajským soudem s obžalobou z loupeže, krádeže a Dominik i z maření úředního rozhodnutí – ono audi tehdy řídil, přestože mu to českokrumlovský   soud  loni v březnu na rok zakázal.

Dominik se doznal a řekl, že velmi lituje. Martin tvrdil, že si na čin nepamatuje – byl prý „mimo". Údajně viděl vystupování té paní z auta, dál už si vybavuje jen fragmenty jako sebrání klíčů ze země a nasedání do toho auta. Tyhle zvláštní stavy, výpadky, míval opakovaně v „krizových situacích" i v minulosti.

Přepadená žena uvedla, že při škrcení nemohla dýchat, ztrácela vědomí a měla strach, že ji ten muž zabije. Když ji pustil, zavolala policii. V nonstopu si pak vzala dva, tři dny volno, v pracovní neschopnosti nebyla. Nadále má nepříjemné pocity z lidí za sebou a při vystupování z auta.

Její svědectví u soudu před obžalovanými sledoval i znalec, který u ní v přípravném řízení shledal posttraumatickou poruchu, a na svých závěrech setrval. Poškozenou označil za silnou osobnost, která se s traumatizujícím zážitkem dobře vypořádává. Z lé᠆kařského hlediska udělala správně, že se tak rychle vrátila do práce.

Kamarád, kterého obžalovaní tehdy přijeli navštívit, řekl, že o jejich plánu ukrást v Kaplici auto nic nevěděl. Řekli mu prý jen, že chtějí přes Rakousko do Španělska.

Oba mladíci už předtím byli za krádeže trestaní, naposledy loni.

Obhájci v závěrečné řeči především zapochybovali, zda v případě loupeže skutečně došlo ke způsobení těžké újmy na zdraví, jak bylo žalováno, což skutek posunuje ze základní sazby odnětí svobody 2-10 let do sazby 5-12 roků. Mínili, že jako delší dobu trvající poruchu zdraví lze chápat velmi citelnou újmu na způsobu života po dobu šesti týdnů, zatím co sama poškozená uvádí, že za dva dny šla do práce. Zaměstnání v nonstopu vykonávala jen s jakousi opatrností, potenciální nedůvěřivostí, ale tak by se prý jistě choval každý z nás. Přítomné poškozené vyslovili obhájci za její postoj úctu a respekt. Dominik činu zalitoval a dívce se omluvil.
Krajský soud poté včera uznal oba chlapce vinnými zvlášť závažným zločinem loupeže, přečinem krádeže 
a Dominika navíc přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí. Dominikovi uložil čtyři a půl roku a zákaz řízení na tři léta, Martinovi, který byl při loupeži aktivnější a má i pestřejší trestní minulost, pět a půl roku.

K výši trestu předseda senátu řekl, že přepadená žena utrpěla i posttraumatickou stresovou poruchu, ale soud nezjistil, že by ji omezovala delší dobu v běžném způsobu života či jí způsobila velmi citelnou újmu. Soud proto jejich čin kvalifikoval jen v základním odstavci loupeže. „Obžalovaní mají štěstí, že událost tak dobře zvládla," uvedl předseda senátu.

V sazbě 2 až 10 let pak soud přihlédl k okolnostem činu, 
k tomu, že obvinění loupež naplánovali, dopustili se jí v noci, na odlehlém místě, ve spolupachatelství, že oba byli již odsouzeni a nyní posuzované skutky spáchali v podmínkách.

Rozsudek není v právní moci.