Šestnáct měsíců odnětí svobody s odkladem na dobu 28 měsíců. S takovým trestem odešel včera ze soudní síně hlavní stavbyvedoucí z firmy Spilka a Říha Miloš Filip, který dohlíží na výstavbu polyfunkčního domu na rohu Jeronýmovy a Nerudovy ulice. Soud ho uznal vinným, že loni v květnu zavinil zřícení části obytného domu a na životech tak ohrozil deset lidí, kterým způsobil škodu přes 700 000 korun.

Právo na odvolání

„Vinný se necítím,“ řekl po rozsudku Filip, jehož obhájce Ivo Danielowitz na místě využil práva na odvolání. „Podle mě není vina pouze na mém klientovi a míra jeho zavinění není tak vysoká, aby musel nést trestněprávní odpovědnost,“ řekl obhájce.

Znalci z oboru statiky letos v květnu před soudem vypověděli ve prospěch Miloše Filipa. Podle nich pochybil projektant, když stavaři z jeho dokumentace nabyli mylný dojem, že celý, dnes zřícený, dům je podsklepený.

„Je pravda, že projektant neměl všechny informace o sousedních objektech a z náčrtku z roku 1935 neměl jistotu, že dům čp. 772 je celý podsklepený. Proto navrhoval, aby před dalším stupněm projektové dokumentace byly provedeny sondy. Tato věta je pro posuzování trestní věci zásadní,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce Černý. Podle něj Filip pochybil, když nesplnil tyto pokyny z projektu a sám rozhodl, že začnou s hloubením jámy, aniž by udělali kontrolní vrty. Narušil tak statiku domu.

Dělený trest

Danielowitz se domnívá, že o míru odpovědnosti by se měli podělit jak projektant, tak stavební úřad i investor. „Stavební úřad vydal povolení na základě neúplné dokumentace a investor se nezajímal o zajištění sousedních domů. Můj klient je tak jen obětním beránkem,“ řekl před vynesením rozsudku. Škoda na zříceném domě je téměř čtyři miliony. V současné době je v havarijním stavu a lidé se do něj vracet nechtějí.