Pachatele drobných krádež se daří odhalovat. Majitelé si pořizují bezpečnostní systémy včetně záznamové techniky, která je při činu natočí. Dalším opatřením je přítomnost pracovníků bezpečnostních agentur nebo ostražitost majitelů a zaměstnanců, kteří lapku přistihnou při činu a předají policii.
Pachatele je možné rozdělit do několika skupin. Jde o osoby, které v obchodech vybírají zboží, které mohou zpeněžit. Druhou skupinou bývají lidé, kteří zcizují věci pro svou potřebu. Třetí skupina jsou děti, které z obchodu odnesou, co se jim líbí, většinou cukrovinky.

Zlodějům, kteří se dopustí krádeží přestupku, to znamená, že odcizí věc za méně než 5000 korun a nebyli za poslední tři roky odsouzeni nebo potrestáni, hrozí bloková pokuta do výše 15 000 korun. Bude-li však pachatel v jednání pokračovat, mohou se škody nasčítat a naplnit skutkovou podstatu trestného činu. (jš)