Samotných nehod z toho bylo 209. „Na Blatensku máme více požárů, na Vodňansku zase – kvůli obchvatu – více dopravních nehod,“ objasnili celkovou situaci. Za pravdu jim bohužel dávají i statistická čísla. Blatenští hasiči vyjížděli ke 32 požárům a 47 dopravním nehodám, vodňanští k 23 požárům a 57 dopravním nehodám. U strakonických hasičů jsou počty dvojnásobné – 62 požárů, 105 nehod. Mezi další neméně četné případy (celkem 220) patří takzvané technické zásahy. „To jsou zejména otevírání bytů, odčerpávání vody, odstraňování stromů z vozovky, vyprošťování a podobně,“ zmínil se za HZS JČ Strakonice Robert Matulka. Praktické použití páčidla a hydraulických nůžek na snímku naznačují hasiči Jaroslav Pýcha a Antonín Synek (zleva) z Blatné.