– Jako první je nutné připomenout bezpečnost v dopravě. S věnci a květinami přijíždějí uctít Památku zesnulých také řidiči, které je možno označit jako „sváteční řidiče“. Jde především o starší občany, kteří s vozidlem nejezdí každodenně. Mohou mít pomalejší reakce a vozidlo nemusí mít v odpovídajícím technickém stavu. V takovém případě hrozí na silnici určité nebezpečí, a to nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.

– Dopravní policisté připomínají, že řidiči starší 60 let musí při silniční kontrole předložit doklad o zdravotní způsobilosti. Jak vychází ze zákona, osoba starší 60 let se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce. Ta se obnovuje po 5 letech, tj. v 65 letech, poté po 3 letech a od 68 let každé dva roky.

– Příčinou dopravních nehod často bývá i nepříznivé podzimní počasí, kdy je snížená viditelnost, více prší, bývají mlhy. V souvislosti s Památkou zesnulých se předpokládá, že se už od dneška zvýší provoz na silnicích a proto by všichni řidiči měli dbát větší opatrnosti.

– Druhou radou je nenechávat v zaparkovaných vozidlech na parkovištích viditelně odložené věci. Policisté doporučují zkontrolovat i uzavření oken, včetně střešního, uzavření zavazadlového prostoru a samozřejmě všech dveří vozidla.

– Na kontrolu parkovišť před hřbitovy se letos zaměří i policisté, kteří budou místa monitorovat. Přesto je však důležitá ostražitost a opatrnost samotných občanů.

Jaromíra Nováková, mluvčí PČR Strakonice