Projekt s názvem Hravě přes překážku připravují od října Policie ČR Strakonice a Zdravé město.

Spolupracují dále s K–Centrem Strakonice, Národní protidrogovou centrálou Praha, léčebnou Sananim v Němčicích, Městskou policií Strakonice a také se Strakonickým deníkem.

Projekt představuje mluvčí Policie ČR Strakonice Jaromíra Nováková.

O čem váš projekt nazvaný Hravě přes překážku je?

Jeho cílem je vnést mezi žáky pohled na protidrogovou problematiku a rizika, která jsou s ní spojená. Je to vyloženě preventivní záměr.

Bude probíhat na konkrétním místě? A pokud ano, tak z jakého důvodu?

Vybrali jsme žáky pátých tříd Základní školy Dukelská ve Strakonicích. Jde totiž o školu s největším počtem žáků na Strakonicku a v jižních Čechách.

Vysvětlete jeho praktickou část.

Bude mít čtyři fáze. V první čekají žáky přednášky na téma drogy, ve druhé proběhne literární a dramatická soutěž se zamyšlením se nad nebezpečím drog. Ve třetí budou děti vytvářet plakát na dané téma. V poslední fázi proběhne sportovní odpoledne s celkovým vyhodnocením.

Jak dlouho bude preventivní projekt trvat?

Od října 2008 až do konce školního roku. Chceme tím dosáhnout dlouhodobé a systematické práci s dětmi, které jsou v nejohroženějším věku a lehce zranitelné.

Podle závažnosti projektu je to asi s drogami na Strakonicku špatné.

Nemůžeme zastírat, že by ve Strakonicích mezi dětmi na školách, zvlášť středních, nebyly zkušenosti s drogami. Ale právě proto chceme snížit riziko, že se děti potkají s drogou, na minimum a začít s prevencí včas.