Z domova odešel se slovy, že ho život nebaví a nedával o sobě žádnou zprávu. Neměl u sebe mobil, peníze ani doklady. Nakonec se ukázalo, že jel do Prahy, kde se zdržuje v komunitě Hare Krišna.

Čtěte také zde.