Okresní soud ve Strakonicích za rok 2007 vyřídil celkem 1243 věcí, přičemž na počátku roku 2007 převzal k vyřízení celkem 290 věcí a v prosinci 2007 zůstalo 230 nevyřízených věcí. „V rámci celé republiky bylo z 164 694 nevyřízených věcí 4665 starších sedmi let. To je o 58 věcí méně než v roce 2006,“ řekla předsedkyně Okresního soudu ve Strakonicích Martina Flanderová.

Okresní soudy v obvodu Krajského soudu v ČB se na tomto čísle podílely 21 věcmi. Okresní soud ve Strakonicích pak pouze jednou, která byla přerušena pro konkurs, což znamená ze zákona přerušení řízení a nelze v něm pokračovat.

Podle indexu (podílu nevyřízených věcí k průměrnému měsíčnímu nápadu za sledované období násobený stem – poz. redakce), svědčícím o rychlosti vyřizování, byly okresní soudy v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích nejrychlejší téměř ve všech hlavních vyřizovaných agendách. „Nejnižšího indexu, pomyslné první místo z osmi krajských soudů, dosáhly v občanskoprávní agendě s průměrným indexem 271,08 oproti republikovému průměru 570,42. Okresní soud ve Strakonicích se na tomto výsledku podílel indexem 250,68. Jednalo se o čtvrtý nejnižší index v rámci celé ČR, všech 86 okresních soudů,“ dodala předsedkyně.

Nejlepší

V opatrovnické agendě, která zahrnuje zejména úpravu poměrů nezletilých, dětí dosáhl opět krajský soud nejnižšího indexu v rámci ČR, a to 184,80 oproti republikovému průměru 358,61. Okresní soud ve Strakonicích přispěl k tomuto výsledku indexem 113,13, což znamenalo nejnižší index v rámci celého Česka.

V trestní agendě byl krajský soud s indexem 147,26 na druhém místě v rámci ČR. Republikový průměr činí 292,21. Okresní soud ve Strakonicích dosáhl výsledku 107,77, což znamená 12. místo v ČR.

V civilních věcech vyřizovaných okresními soudy v rámci ČR napadlo nově 342 011 věcí, 46 162 věcí obživlo (například po odvolání) a vyřízeno bylo 390 321 věcí, zůstalo nevyřízeno 162 575 věcí. Pro srovnání v roce 2006 zůstalo nevyřízených 164 694 věcí.
Podařilo se vyřídit více věcí než v předchozím kalendářním roce a to o 57 843, zároveň se snížil počet nevyřízených věcí o 2119 a vyřídilo se více věcí, než nově napadlo a obživlo.