Muž, který prodával v Kaplici nezletilým osobám drogy, skončil za mřížemi.

„Devětadvacetiletý muž z Českokrumlovska minulý týden ve středu a ve čtvrtek nabízel, a dokonce pak i nitrožilně aplikoval, pervitin dvěma mladým lidem,“ říká jihočeská policejní mluvčí Jana Kameníková.

Místem trestného činu se stal jeho automobil zaparkovaný v Kaplici.
„Muž moc dobře věděl, že se jedná o osoby mladší osmnácti let,“ pokračuje Kameníková. To mu však nebránilo v tom, aby s nebezpečnou aplikací pomalé smrti přestal.
„Podezřelý byl proto se souhlasem krajského státního zástupce zadržen a poté mu byla umožněna rozprava s obhájcem. Po poučení se obviněný rozhodl využít svého práva a k věci nevypovídal.“
Po výslechu byl drogový delaer umístěn do policejní cely. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby.
„Jihočeští kriminalisté již zahájili jeho trestní stíhání pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů,“ dodala Kameníková. Loni jihočeští policisté stíhali 131 pachatelů trestné činnosti související s toxikománií.

Šance v centrech

Podle průzkumů odborníků se k návykovým látkám uchylují stále mladší ročníky. I to je jeden z důvodů, proč vznikají různá centra nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Jejich návštěvníci mají možnost v anonymitě trávit smysluplně volný čas bez drog a alkoholu. Navíc se zde mohou s odbornými zaměstnanci a sociálními pracovníky poradit o problémech, které je trápí.
„U nás na Kaplicku jsou mladí lidé drogou ohroženi,“ říká ředitelka Charity Kaplice Marie Froulíková, která se zabývala monitoringem situace drogově závislých.
„I pro ně 18. března otevíráme nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané Depo.“ Ředitelka Diecézní charity České Budějovice Michaela Čermáková doplňuje, že v kraji působí několik center pro ohroženou mládež.
„V Českých Budějovicích je zařízení Srdíčko, v Týně nad Vltavou klub Bongo, další je ve Starém Městě pod Landštejnem,“ vypočítává Čermáková. V Táboře také již několik let působí centrum Auritus pro lidi ohrožené drogou.