U dvanácti výherních hracích přístrojů měl Pavel V. předložit při povolování jejich provozu padělaný výpis o provozuschopnosti. Podle obžaloby se měl dopustit padělaní a pozměňování úřední listiny. Ve středu 17. června pokračovalo u Okresního soudu ve Strakonicích hlavní líčení v této věci.
Ani tentokrát obžalovaný Pavel V. k případu nevypovídal. Podle slov jeho obhájce Jana Hoška nelze vůbec uvažovat o úmyslu, natož přímém a je možné hovořit maximálně o nedbalosti. Obžalovaný totiž měl převzít listiny od člověka, u nějž si neověřil, že skutečně patří k firmě, která osvědčení vydává. „Navíc byly padělky velice zdařilé," doplnil.
Státní zástupce Marek Stehlík této verzi ale příliš nevěřil. „Obžalovaný jednal s úmyslem obstarat si padělané listiny," uvedl. Navrhl pro něj trest tři sta tisíc korun a zákaz činnosti.
Soud uznal obžalovaného vinným, že předložil padělaný výpis o provozuschopnosti jako originální úřední listinu. Odsoudil ho k úhrnnému peněžitému trestu padesát tisíc korun, dále k propadnutí věci – dvanácti kusů VHP uložených ve skladu zajištěných věcí včetně asi patnácti tisíc korun, které v nich byly. Více uvedl soudce Tomáš Uldrich. „Dle názoru soudu naplnil nepřímý úmysl. Je osobou dlouhodobě se pohybující v oblasti VHP a nijak si neověřil, že jedná skutečně se zástupcem firmy. Přesto tímto způsobem získal příslušné výpisy," vysvětlil.
Rozsudek ještě nenabyl právní moci obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání.