Uznal ho vinným dvěma zločiny týrání osoby žijící ve společném obydlí po delší dobu se způsobením těžké újmy na zdraví. V létě 2010 měl v bytě denně fyzicky napadat dceru jeho tehdejší přítelkyně a psychicky ji týrat. Rozvinula se u ní posttraumatická stresová porucha.
Dále svou tehdejší družku týral nejméně od srpna 2010 do 3. března 2011 v různých bytech psychicky a fyzicky. Vyhrožoval jí a napadal ji, zamykal ji a zakazoval jí chodit ven.
Podle obžaloby ji na silvestra 2010 kopal do celého těla, dupal na ni, zlomil jí žebra, ale poškozená ve strachu lékaře nevyhledala. Koncem února 2011 ji zamkl v obýváku a přes její prosby ji nepustil ani na toaletu. 1. března ji znovu bil pěstmi do obličeje, kopal ji, když upadla, přinesl si nůž a hrozil, že ji zabije. Když chtěla v obavách vyskočit z okna, za vlasy ji stáhl zpět. Bil jí hlavou o zem, přelepil jí ústa a svázal ruce za zády izolepou. Tu jí také omotal kolem krku a tahal ji kolem stolu. Nechal ji ležet na zemi v předsíni, ráno jí znovu nadával s nožem v ruce, bil ji, vymočil se na ni a nedovolil jí jít se umýt. Když 3. března z bytu odešel, podařilo se družce přivolat majitele domu, který jí umožnil odejít.
Utrpěla četné pohmožděniny v obličeji, podkožní krevní výrony, zlomeninu nosních kůstek s posunem, zlomeniny dvou žeber a rozvinuly se u ní posttraumatická stresová porucha a středně těžká depresivní porucha.
Jako znásilnění soud kvalifikoval, že obviněný nejméně od poloviny února do 2. března družku nutil, aby se podrobila neobvyklým sexuálním praktikám. Jednání si natáčel telefonem. V důsledku jeho jednání se u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.
Posléze 3. března 2011 mobilem vyhrožoval matce poškozené družky, že ji zabije a vyvraždí její děti. Tím se dopustil přečinu nebezpečného vyhrožování.

Nevinen?

Obžalovaný skutky popřel, poškozené ho prý lživě obviňují.
O své nevině se snažil soud přesvědčit zatím čtením obsáhlého vyjádření k věci. Podrobně citoval z výpovědí svých přítelkyň s citacemi z četných protokolů s uváděním i pomlček v číslech spisů a opakovaně zdůrazňoval, na co že v konkrétních případech „musí upozornit" nebo k jaké „zarážející okolnosti" si „klade otázku". Snažil se i činit závěry, které podle něho z oněch nesrovnalostí vyplývají. Některé detaily obvinění mnohokrát opakoval, jako o tom, že měl družku bít za „koukání se po cizích chlapech" a jak že to bylo třeba s tím zasouváním „nestandardních erotických pomůcek". Ve svůj prospěch vykládal i zmíněnou nahrávku těchto praktik v mobilu.
Četl nonstop 78 minut, přičemž ho předseda senátu přerušil jen jednou, aby mu upřesnil alespoň tři poslední z dosavadních asi dvaceti odsouzení. Pak začal číst zase soud – výpovědi pana Milana z přípravného řízení. Jak se seznámil s poškozenými, jak mu ta první měla sypat do nápojů pervitin, aby byl povolnější ke společným drobným krádežím, jak ji hledala policie a on ji udal. Jak prý neměl na to, aby ji sexuálně uspokojil, a tak jí pořídil robertka, a jak si po dohodě s ní pomáhal, když si jej zapomněla na ubytovně, jak při aktech chtěla, aby ji svazoval, a jak na sebe měli močit navzájem. Jak jí vadilo, že vedle ní jezdil na víkendy za jinou dlouholetou přítelkyní, atd. K prokázání, že ji nebil, nabízel řadu svědectví, že na ní nebyly vidět modřiny. Ty ostatně nejsou ani na četných jejích snímcích v prádle v jeho mobilu… ..
Když k protokolu nebyly dotazy, předseda senátu vyzval obžalovaného, aby se posadil. Ten ale namítl, že by chtěl pokračovat ve výpovědi, s četl dalších 45 minut druhou část, tentokrát se týkající druhé poškozené.

Dlouhé dokazování

Soud se pokusil obeslat poškozenou jako svědkyni, ale její pobyt se nepodařilo zjistit a hlavní líčení nakonec pokračovalo až v květnu 2014. Předseda senátu nejprve se souhlasem stran četl protokoly z předchozích hlavních líčení včetně znaleckých posudků. Znalci obviněného označili za osobnost asociální, nezdrženlivou, emočně labilní, jeho sexualitu za primitivně prožitkovou, s přítomností sadistických rysů, ale ještě ne s rozvinou deviací. U obou poškozených znalci zjistili posttraumatickou stresovou poruchu v důsledku jednání obviněného.
Pak soud vyslechl v nepřítomnosti Milana D. matku poškozené. Ta uvedla, že se ti dva zpočátku měli rádi, alespoň dcera si nestěžovala. Pak se ale začali hádat, bil ji a kopal třeba proto, že se podle něho „koukala po chlapech". Měla modřiny všude, zlomená žebra, vyhrožoval, že ji zabije, hrozil smrtí i svědkyni a jejím dětem, že se jí pomstí. Fyzicky ji ale nenapadl. Po seznámení s její výpovědí měl obžalovaný řadu dotazů, které pak soud položil svědkyni opět už v nepřítomnosti obviněného. S dcerou se už dlouho nestýká, ale uvedla, že prý žije v ubytovně v Ústí nad Labem.
Dostavila se také svědkyně, která údajně měla poškozenou Milanovi D. prodat k provozování prostituce. Ta to popřela, dotyčná s obviněným se prý v baru několikrát normálně potkali a pak spolu odjeli. Na dotaz soudu potvrdila, že byla odsouzena za kuplířství.
Po konstatování negativních zpráv policie k pobytu poškozené soud odročil na 9. září k dalšímu pokusu o zajištění této svědkyně. Nakonec k hlavnímu líčení přijela a v nepřítomnosti obžalovaného znovu popisovala jeho jednání. Při některých pasážích se neubránila slzám. Milan D. navrhoval provedení dalších a dalších důkazů, třeba předložení záznamů jejich telefonátů, čtení protokolů, atd. Chtěl vědět, jak poškozená trávila čas, když byl pryč, argumentoval tím, že obžaloba vykazuje jen pár útoků, zatím co poškozená neustále líčí, jak byla „furt, furt" napadána, chtěl také zjistit, jak silné byly stěny domu, v němž bydleli, že si žádný soused nestěžoval…

Vinen

Ve čtvrtek soud vynesl rozsudek. Vinu Milana D. má za prokázánu ve všech bodech.
Jak předseda senátu ve stručném odůvodnění zmínil, skutkový stav věci se v případech, kdy obžalovaný i poškozený pocházejí z určité sociální skupiny, obtížně zjišťuje. Tak tomu bylo i v případu Milana D., který si vybíral narkomanky. To ale nesnižuje hodnotu jejich výpovědí, řekl předseda senátu. K námitkám obžalovaného, že by s ním přece logicky neudržovaly kontakty po delší dobu proti své vůli, připomněl, že se v trestním řízení se soudy opakovaně setkávají s tím, že přes veškeré příkoří poškozené mají k násilníkovi určitý citový vztah, a někdy se ovšem jeho vůli podrobují z obavy z jeho následného jednání.
„Souhrn důkazů v této věci umožňuje považovat vinu obžalovaného za prokázanou," uvedl předseda. „Poškozené jeho jednání popisují obdobně, přestože se vzájemně neznají. Skutkový děj potvrzují i další svědkyně a podporují jej i znalci, podle nichž obě poškozené utrpěly v důsledku počínání obviněného těžkou posttraumatickou stresovou poruchu. Ta by nevznikla, kdyby jí nepředcházelo výrazné týrání dotčené osoby. Proto lze z výpovědí obou žen vycházet," uzavřel. Z posudku znalce psychiatra na Milana D. pak zmínil, že podle něj obžalovaný považuje partnerky za svůj majetek. Zjistil u posuzovaného i projevy sexuální deviace.
K rozhodnutí o vině předseda senátu rozvinul, že zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí spáchal Milan D. vůči dvěma ženám, přičemž k naplnění zpřísňujícího znaku trvání skutku po delší dobu při zjišťované intenzitě útoků postačí i kratší doba než zákonem požadované dva měsíce.
Při ukládání trestu v sazbě pět až dvanáct let soud přihlédl i k době, která od činů uběhla, a k tomu, že na obžalovaného je nyní po delší dobu působeno výkonem jiného trestu. Vyměřil mu proto sedm let.
Rozsudek není v právní moci, strany se k němu nevyjádřily.