Při uzavírání smluv zamlčel další závazky. Výše půjček a úvěrů činila 97 500 korun, které řádně nesplácel. Obviněný způsobil společnostem škodu ve výši 84 800 korun.

Ze spáchání přečinu úvěrového podvodu jsou podezřelí také další dva muži ve věku 39 a 27 let ze Strakonicka a Mladé Boleslavi. I tito muži uzavřeli v roce 2016 smlouvy o úvěru, zamlčeli skutečnosti o svých závazcích a poskytnuté úvěry společnostem nesplácí. Devětatřicetiletý muž dluží částku 52 850 korun a mladší muž částku 10 000 korun.