Smlouvy uzavřeli i přesto, že nebyli schopni takto nabyté závazky splácet a při uzavírání zamlčeli podstatné skutečnosti. Tyto peníze nejsou schopni splácet. Způsobená škoda je 195 tisíc korun.