Paní Jana (34) byla uznána vinnou tím, že od srpna 2013 telefonicky prakticky denně, ve dne i v noci, opakovaně telefonicky kontaktovala svou 68letou matku v souvislosti s opatrovnickým řízením týkajícím se jejího tehdy dvouletého syna. Jen od 14. října 2014 do 14. dubna 2015 to bylo 955 volání, některé v trvání i desítek minut, nebo zasílání SMS, což poškozenou výrazně omezovalo v běžném způsobu života – i při výchově svého vnuka, syna obviněné, kterého má od září 2013 svěřeného do péče. Požádala o to, když se paní Jana po rozchodu s otcem odstěhovala a malého zanechala u babičky.

V nekonečných telefonátech se pak dotazovala stále na totéž, co chlapec jedl, co pil, jak se chová, a instruovala babičku, jak ho má vychovávat. Po skončení hovoru volala vzápětí znovu. Zpočátku prý trpělivě odpovídala, ale když bylo těchto hovorů i čtyřicet za den, bylo to tak obtěžující, že se obávala o své zdraví, a rozhodla se zvedat jen jeden dceřin telefonát denně. Soud ujistila, že chlapec chodí od loňského září do školky a je zdravý, žádné výchovné problémy s ním nejsou. Šetření městského úřadu ukázalo, že babička o vnuka pečuje vzorně.

Jen se zajímala o synka?

Paní Jana množství volání potvrdila, ale popřela úmysl vzbudit v babičce nějakou obavu. Důvodem prý měl být zájem o synka, o němž jí poškozená údajně žádné informace nepodávala.

Okresní soud mimo jiné konstatoval původní rozsudek opatrovnického soudu, podle něhož byla matka oprávněna stýkat se se synem každou lichou sobotu. Měla na něho platit výživné 1200 korun měsíčně. Loni v lednu jí bylo oprávnění styku s nezletilým upraveno na poslední víkend každého měsíce od čtvrtečního odpoledne do nedělního večera. Další rozhodnutí z června omezilo jejich styk na každou sobotu od 9 do 19 h s tím, že s chlapcem nesmí opustit Jihočeský kraj. Důvodem bylo opakované porušování podmínek styku ze strany matky, která je pro dítě nevhodným výchovným vzorem, ohrožuje jeho řádnou výchovu a poškozuje ho. Soud dále matce předběžným opatřením uložil, aby se do právní moci rozhodnutí o této úpravě zdržela styku s chlapcem a okamžitě jej vydala do péče babičky. Stalo se tak poté, kdy paní Jana syna již měsíc nevrátila do výchovného prostředí pečující osoby.

Z rejstříku trestů soud konstatoval dvě podmíněná odsouzení obviněné pro zanedbání povinné výživy, podruhé loni v listopadu k roku podmíněně na čtyři léta.

K posuzovanému činu soud uzavřel, že jednání obžalované bylo zcela jistě způsobilé vyvolat v poškozené obavy o zdraví a podstatným způsobem narušilo její běžný život. Soud má za dokázané, že obviněná měla v úmyslu babičku dítěte psychicky deptat, mimo jiné s cílem dosáhnout svěření chlapce do své péče. Uznal paní Janu vinnou přečinem nebezpečného pronásledování a za tento čin a sbíhající se zanedbání povinné výživy jí uložil obecně prospěšné práce ve výměře 250 hodin. Po dobu výkonu trestu musí platit běžné výživné a splatit dlužnou částku.

Paní Jana se odvolala. Opakovala, že motivem jejího jednání byly jen obavy o výchovu nezletilého syna. Myslí si, že její jednání nebylo způsobilé vyvolat v poškozené nějaké důvodné obavy o život nebo zdraví.

Ke krajskému soudu se ve čtvrtek nedostavila. Intervenující státní zástupce navrhl věc vrátit prvnímu stupni s tím, že jeho rozhodnutí nekoresponduje s popisem skutku v návrhu na potrestání – paní Janě totiž bylo kladeno za vinu, že v období od srpna 2013 do dubna 2015 volala matce nejméně ve 25 200 případech a poslala jí 1260 SMS…

Krajský soud ale jeho návrh zamítl s poukazem na to, že proti trestu se odvolala jen obžalovaná a nebylo by proto možné rozsudek případně zhoršit v její neprospěch. Odvolání paní Jany pak senát zamítl.

- § 354 Nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.