Policisté zahájilistíháníjedenatřicetiletého muže kvůli obecnému ohrožení. Obviněný v hale výrobní linky jedné nejmenované společnostiv Blatné způsobil koncem loňského roku požár při vyřezávání tepelného potrubí úhlovou bruskou nad pravou částí stříkacího boxu. Žhavé odletující jiskry dopadaly nabox, až došlo k jeho vznícení a následnému rozšíření požáru do ostatních částí výrobní haly. Požár způsobil celkovou škodu ve výši 970 000 korun. Šetření prokázalo, že obviněnýsvým jednáním porušil zákon o požární ochraně. Nepočínal si při práci s možným zdrojem ohně tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a byla dodržena požární bezpečnost.