Obviněný v červnu roku 2005 vylákal pod záminkou provozování letního dětského tábora od dvou sponzorů dary na provoz letního tábora, a to ve výši 150 000 korun. Částky 100 000 a 50 000 korun nechal převést na firemní bankovní účet, kde dispoziční právo k tomuto účtu náleží výhradně obviněnému. Vylákané finanční prostředky nepoužil na povoz uvedeného dětského tábora, alepro vlastní potřebu.