Krajský soud uložil 13. června 2014 Rakušanovi tureckého původu Emre Akbulutovi (23) z Riedu za znásilnění a ublížení 
na zdraví osm let do věznice 
s ostrahou. Měl za prokázané, že obžalovaný na Nový rok 2013 kolem půl čtvrté násilím přiměl k pohlavnímu styku 
v klubu Fine v ulici Karla IV. v krajském městě 22letou dívku a při útěku z místa činu poranil oko jednomu ze svědků.

Na pánském WC

Poškozená vypověděla, že ji obviněný kontaktoval při tanci a chtěl se „družit". Dala mu najevo, že nemá zájem. Po čase odešla na toaletu a pak prý neví nic, probrala se až na podlaze v kabině pánského WC. Obžalovaný stál nad ní a zabránil jí odejít. Svlékl se a donutil ji k orálnímu, vaginálnímu i análnímu styku. Mezi tím ji škrtil. Počínání zanechal až po násilném vniknutí svědka, známého poškozené, na místo činu. Útočník mu při zápase vrazil prst do oka a utekl.

Podle Akbuluta šlo ale 
o oboustranně dobrovolný styk. „Já jsem ji na toaletu nezatáhl, šla tam za mnou dobrovolně. Tam jsme se líbali a dotýkali, bylo to vzájemné. Musel jsem se chovat klidně, protože na WC byli lidé a museli by to slyšet," hájil se.

Jak náš list tehdy z hlavního líčení uvedl, dívka v důsledku útoku utrpěla podle znalce posttraumatickou stresovou poruchu. Musela přerušit studia, straní se lidí, bojí se jezdit autobusem a má panický strach z uzavřených prostor. Návštěva kaváren a hospod je prý pro ni nepředstavitelná.

Soud při rozhodování o vině vycházel hlavně z výpovědí poškozených, které považuje za věrohodné. Poškozená v době útoku netrpěla rodinnými ani jinými problémy, které by ji sváděly k tomu, aby se stavěla do role oběti skutku, který se nestal. Pokud by tomu tak bylo, musela by být velmi dobrou herečkou, která dokáže obelhat policii, soud i kamarády, řekl soud. Při výpovědích plakala. Jestliže si 
v některých částech odporovala, podle soudu to lze přičítat výrazně zátěžové situaci. Rozhodně si nevymýšlela proto, aby se obohatila na úkor synka z bohaté rodiny, jak naznačoval obviněný, uvedl předseda senátu. Připomněl, že Akbulut se činu dopustil v době podmíněného propuštění z výkonu trestu za ublížení na zdraví a krádež.

Po doplnění důkazů

K odvolání obžalovaného Vrchní soud v Praze rozsudek zrušil a věc vrátil první instanci k doplnění dokazování. Včera tak krajský soud slyšel soudní znalce a vyzval strany k závěrečným řečem.

Podle obhájkyně nelze uzavřít, že by poškozená byla proti své vůli donucena jejím mandantem násilím k odchodu na WC a tam k souloži. Připomněla, že podle znalce s vysokou pravděpodobností k žalovaným úderům do obličeje dívky nedošlo. Znalec z oboru genetiky k jejímu dotazu řekl, že k absenci stop DNA pachatele ve vagině poškozené by mohlo dojít, jen kdyby byly stěry špatně odebrány nebo špatně uloženy, to se ale v tomto případě neprokazuje. Stopy tvrzeného análního znásilnění pak na poškozené nebyly při prvotním ohledání zjištěny a poškození konečníku z jiných příčin mohlo být podle znalce způsobeno i jinými příčinami.

V případě ublížení na zdraví svědkovi podle obhájkyně nejsou důkazy, že by ho Akbulut úmyslně poranil v úmyslu vynutit si odchod z kabinky – stalo se tak v rámci vzájemné potyčky. V pochybnostech 
o průběhu incidentu by pak měl být obviněný obžaloby zproštěn.
Emre Akbulut sám doplnil, že údajná poškozená zjevně vůbec neví, jak vypadají jeho genitálie. Opakoval, že kalhoty měl na sobě. Děj, jak je popisován, se nemohl v kabince odehrát během několika minut, kdy v ní byli. Na toaletě byli lidé, kdyby dívka křičela, někdo by ji jistě slyšel. Sedm hodin předtím souložil v nočním klubu, proč by prý pak někoho znásilňoval a riskoval stíhání… Nejsou důkazy, že to udělal,všechno prý hovoří pro něho. „Nic trestného jsem neudělal," opakoval.

Krajský soud ale jeho odvolání zamítl. Zopakoval výrok 
o vině i trestu jen s tím, že popis skutku modifikoval po dokazování tak, že obžalovaný dívku v kabině ne srazil, ale stlačil na podlahu. Popis jejího následného znásilňování zopakoval. Obviněnému uložil opět osm let vězení. Zdravotní pojišťovně poškozené musí uhradit 9889 Kč, dívce 15 787 Kč s úrokem. S dalšími uplatněnými nároky ji odkázal na řízení občanskoprávní.

K námitkám obhajoby předseda senátu konstatoval, že všechny čtyři znalce přizvané ku věci soud shledává věrohodnými. Psychiatr upřesnil, že posttraumatickou poruchu u poškozené zjišťoval ještě v polovině prosince. K absenci stopy DNA obviněného ve stěru z pochvy dívky řekl, že negativní závěr nemůže obžalovaného vyvinit, podobně jako je tomu třeba 
u chybějícího otisku prstu.
Rozsudek není pravomocný – státní zástupce se sice vzdal práva odvolání, ale Emre Akbulut se odvolal hned do protokolu.

(S přispěním Pavla Kroupy)