Akce se uskutečnila v souvislosti s aktuální tranzitní nelegální migrací na území České republiky. Specialisté se podle mluvčího Policie ČR Milana Bajcury zaměřili na problematiku odhalování nelegální migrace, kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců na území státu a odhalovaní padělaných a pozměněných cestovních a jiných dokladů a také pátrání po osobách.

Během více jak osmi hodin činnosti na odpočívce Majdalena policisté zastavili a zkontrolovali 106 motorových vozidel a 175 osob. Jednalo se jak o občany České republiky (97), tak i cizince (78). Kontrolou prošlo také 456 dokladů. „Při kontrole jsme používali i moderní techniku na odhalování výskytu osob, které se ukrývají před kontrolními orgány v motorových vozidlech – HUMAN PRESENCE DETECTOR," uvedl jihočeský mluvčí policie s tím, že jde o princip detekce srdečního tepu.

Zjištěné problémy během akce byly vyřízeny v přestupkovém řízení. „Nenarazili jsme na žádné osoby vyhlášené v celostátním pátrání nebo v Schengenském informačním systému," shrnul Milan Bajcura.

Otevření moderní prodejny Flop Top v Jindřichově Hradci Zbuzanech. Zákazníci zde nakoupí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
V Jindřichově Hradci už bude možné nakoupit i v noci, a to ve Zbuzanech

Co se týče tranzitní nelegální migrace, evidují jihočeští policisté za prvních osm měsíců letošního roku dva případy. Za stejné období roku 2022 to bylo sedm případů. V srpnu například našla cizinecká policie deset osob státní příslušnosti Sýrie, které byly zajištěny v sousedním kraji.

Během letošního roku bylo zatím na území Jihočeského kraje zjištěno 250 cizinců s neoprávněným pobytem. V roce 2022 to bylo za stejnou dobu 273 osob. Většina je podle informací mluvčího Milana Bajcury z území bývalého východního bloku sovětských republik. „Sto deset osob jsme zajistili. Loni to bylo 402 lidí," informoval s tím, že dvacet šest lidí putovalo do záchytného zařízení pro cizince.

Přechodný či trvalý pobyt byl v rámci Jihočeského kraje do konce letošního července udělen 43 936 cizincům. Z toho 8614 lidí bylo z Evropské unie a 35 322 státních příslušníků tzv. třetích zemí. Nejčastěji jde o Ukrajinu a Vietnam.

Za prvních osm měsíců letošního roku zahájila jihočeská policie 135 správních řízení o správním vyhoštění. Loni to bylo 194. Nejčastějším důvodem je porušení pobytu, tedy neoprávněný pobyt.

Zámek v Choustníku na Táborsku se s novým majitelem dočká rekonstrukce.
Se zámkem v Choustníku má velké plány. Byla tu Němcová, jeptišky a senioři

V souvislosti s cizinci policie letos řešila zatím 28 trestných činů. Většina z nich se týkala padělání a pozměnění veřejné listiny. „Dále jsme řešili trestné činy jako neoprávněné zaměstnávání cizinců, napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR, maření úředního výkonu a vykázání a podvod," uvedl Milan Bajcura.

Za sledované období také policie řešila 1080 přestupků. Nejčastěji šlo o pobyt cizinců na území ČR, a to v 1062 případech. Přestupek o provozu na pozemních komunikacích byl zaznamenán v 17 případech. Policie také narazila na 26 případů neregulerních dokladů, zejména průkazů totožnosti občanů členských států Evropské unie.

V letošním roce zatím jihočeští policisté provedli 3273 pobytových kontrol. Zkontrolovali 16 749 osob, z čehož bylo 15 244 cizinců. „Průběžně provádíme pobytové kontroly pro účely trvalého pobytu a pobytové kontroly při zkoušce z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR," doplnil Milan Bajcura a tím, že šlo o 647 cizinců. Pravidelné jsou také společné hlídky s policisty sousedních států – Rakouské spolkové republiky a Spolkové republiky Německo – 31 hlídkových služeb. V rámci mezinárodní spolupráce jsou prováděny readmise – předání osob do druhého státu na základě požadavku státních orgánů. A především v rámci opatření MIGRACE se denně provádí namátkové kontroly v blízkosti státní hranice se sousedními státy a pochopitelně i ve vnitrozemí.