Petr Škotko, novinář Strakonického deníku přítomný 3. března závěrečnému hlavnímu líčení konanému Okresním soudem ve Strakonicích v trestní věci mého klienta napsal 
o jeho průběhu článek s titulkem „Soud: Motocyklistu jste srazil úmyslně". Hned na počátku textu zveřejněného 11. března na první straně listu se o mém klientovi 
(v článku označovaném jako Michal L.) uvádí (cit.) „Soudce Roman Šustr ho uznal vinným z přečinu ublížení na zdraví, protože loni v březnu měl se svým vozem NISSAN PATROL úmyslně najet do zadní části upraveného motocyklu ČZ 50 bez SPZ, který řídil poškozený Michael Š."

Veřejnosti se uvedeným článkem dostala nepravdivá informace, kterou vyjádřil již samotný headline. Klient byl označen pachatelem trestného činu páchaného úmyslně, navzdory tomu, že soud jeho jednání v rozsudku úmyslným neshledal a zároveň nezjistil, že ke kolizi došlo nárazem auta do motocyklu zezadu.

Nepravdivá mediální informace, že je klient pachatelem úmyslného trestného činu, navíc osobou jednající s cílem ublížit jinému zákeřným útokem zezadu, se jej citelně dotkla na cti. I laické veřejnosti je totiž znám podstatný rozdíl mezi úmyslným a nedbalostním jednáním pachatele. Trestný čin spáchaný úmyslně prezentuje pachatele v očích veřejnosti obvykle jako společensky a morálně odsouzeníhodné individuum, jemuž není cizí cíleně útočit na život, zdraví, majetek a veřejný pořádek. Za takovéhoto pachatele mého klienta článek ve Strakonickém deníku nepochybně označil. Ačkoli jsem subjektivně přesvědčen o nevině mého klienta, touto odpovědí sleduji dle tiskového zákona pouze ochranu jeho cti dotčenou zveřejněnou informací.

V Praze 18. 3. 2016
JUDr. Jaroslav Hošek, advokát
110 00 Praha 1, Staré Město,
Na Příkopě 958/25,
(obhájce Michala L.)

Autor článku z 11. března se tímto Michalu L. omlouvá.
Petr Škotko