Prodával Patrik S. drogy? Pokud ano, v jaké míře? Tento případ rozplétá Okresní soud ve Strakonicích. Nyní šlo o jeden z bodů obžaloby, podle nějž měl poskytnout návykové látky Romanovi S. Jednat se mělo především o pervitin, ale také marihuanu, a dobu od prosince 2012 do dubna 2013.

Obžalovaný Patrik S. při hlavním líčení v úterý 27. května nevypovídal. K soudu ho přivezla eskorta z věznice v Příbrami, kde je toho času ve výkonu trestu. Ten ale nemusí být jediný, další trestní věci jsou proti němu vedeny.

Svědka Romana S. rovněž předvedla eskorta. „Měl jsem od něj drogy zadarmo a aplikoval jsem si je sám," tvrdil. Mělo to být celkem asi třicetkrát. Tato slova se ale značně rozcházela s už dřív učiněnou výpovědí. Podle ní mělo to měla být protislužba za pomoc při krádežích železa.

Svědkyně Lucie T. připustila, že obžalovaný poskytoval drogy více lidem, tedy i Romanovi S., kterému je měl i aplikovat „Jednou to bylo v mé přítomnosti," řekla.

Soudkyně Ivana Kolářová rozhodla o pokračování. „Hlavní líčení se odročuje na 15. července," uvedla.

Příště má být předvedena svědkyně, která se v úterý k soudu nedostavila. Na řadu má přijít i zpráva vězeňského lékaře. Rozpory ve svých výpovědích totiž Roman S. bránil tím, že byl pod vlivem léků, které měl brát i ve vězení.

Pět drogových trestných činů:
– Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
– Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
– Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
– Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
– Šíření toxikomanie