Ukrajinec Serhyj a Kateřina se seznámili v baru a nakonec spolu bydleli, i když kavalír byl dál ženatý s matkou svých dětí.

Když po asi dvou letech na něho slečna podávala trestní oznámení pro znásilnění a vypověděla na jedenácti stránkách  protokolu,  vypadalo to v jejím podání jinak. Jak jí nadával, urážel ji, vynucoval si pohlavní styk, bil ji a dával pozor, aby to na ní nezanechalo viditelné stopy. Zakazoval jí práci, protože je tam kolem ní moc chlapů, vyměnil jí SIM kartu, aby jí známí nemohli volat, nesměla sama chodit do města, dával jí najevo, že je pro něho hadr na podlahu. Když vyhrožoval i ublížením jejím dětem, obrátila se na bývalého manžela, zda by je mohl schovat. A na Serhyje v červnu podala trestní oznámení.

V prvním výslechu popsala věc, jak ji pak konstatovala obžaloba. Za čtrnáct dnů chtěla výpověď doplnit: nechce, aby šel Serhyj do vězení, s jeho stíháním nesouhlasí, a opakovala to 10. srpna. 20. září řekla, že si všechno vymyslela…

Obvinění přítele poté policie překvalifikovala na týrání osoby žijící ve společném obydlí po delší dobu a žalobkyně ho poslala před soud.

Před ním kolegyně poškozené potvrdily prvotní zamilovanost páru i následné bití, omezování i znásilňování, jak si jim na to Kateřina dlouho stěžovala. Fyzický atak z jeho strany na dceru viděla i matka poškozené, její exmanžel potvrdil ukrytí  dětí při jejích obavách z přítele. Ve prospěch obviněného zas promluvili jeho kolegové z bezpečnostní agentury. Serhyjova žena odmítla vypovídat.
Poškozená odmítla vyšetření psychologem. Jiný znalec zkoumal obviněného a uzavřel mimo jiné, že nemá zvýšené tendence k agresivitě.

Okresní soud vyšel z první podrobné a logické výpovědi poškozené, podpořené svědkyněmi. Kateřina není tak rafinovaná, aby si takto dlouhodobě připravovala půdu pro trestní oznámení. Z neznámých důvodů první výpověď „doplňovala", ale až 20. září přišla s tím, že si prý všechno vymyslela kvůli tomu, že se Serhyj pořád nechtěl rozvést.

Uznal obviněného vinným. Přihlédl k tomu, že byl v červnu 2006 odsouzen za znásilnění a vydírání ke čtyřletému trestu, z jehož výkonu byl začátkem roku 2009 podmíněně propuštěn na zkušební dobu pěti let. Týrání družky se tedy dopustil v podmínce. Za ně mu uložil dva a půl roku vězení.

Obžalovaný se odvolal. 
K odvolacímu soudu přišel s oddacím listem – s Kateřinou se letos 21. září vzali.

Jeho obhájce shledával první výpověď poškozené rozpornou a nelogickou – poté, kdy měla být například dvakrát znásilněná, měla ještě nejméně půl roku s přítelem několikrát týdně dobrovolný pohlavní styk. Nikdo na ní neviděl stopy údajného fyzického násilí. Po první výpovědi třikrát setrvala na tom, že si obvinění vymyslela. Tyto výpovědi dle obhajoby nemohly být ovlivněny obžalovaným, protože v tu dobu byl nad ním vysloven dohled a měl zákaz se 
s poškozenou stýkat.

Odvolala se i Kateřina. Zopakovala, že si oznámení vymyslela ze vzteku, protože se Serhyj nechtěl rozvést kvůli své dceři. Pak si prý uvědomila, co způsobila, a rozhodla se říci pravdu. Před krajským soudem doplnila, že nechápe, jak může být odsouzen člověk, který nic neprovedl. Obdobně to řekl novomanžel. Má tři děti, dělá na směny, aby jim zajistil výživu, apeloval na soud.

Proti trestu jako příliš mírnému v sazbě 2-10 let se odvolala žalobkyně. Jen jí krajský soud vyhověl a Serhyjovi trest zpřísnil na tři a půl roku.

Má za zřejmé, že poškozená v trestním oznámení a v první detailní výpovědi řekla pravdu. Je vyloučeno, aby předtím dva roky tak rafinovaně konstruovala pomstu příteli za to, že se nechce rozvést, řekl předseda senátu. Svěřovala se známým i bývalému manželovi, jehož žádala o pomoc.

„Její následné jednání je alespoň pro mužské nazírání naprosto nepochopitelné," po᠆kračoval předseda senátu. Týká se to i toho, že s obžalovaným uzavřela sňatek. Snad mohla být motivována tím, že byla sama se dvěma dětmi 
a obviněný jí pomáhal, mohla mít také určitý strach z toho, jak by se nadále choval.

Znalec u něho nezjistil sklony k agresivitě, ale přesto v jeho povaze vysledoval prvky dokládající, že byl schopen se žalovaného skutku dopustit. „Už se jako násilník projevil předtím a nového zločinu se dopustil ve zkušební době pod᠆míněného propuštění z výkonu trestu. Sňatkem ho poškozená nepřevychová," dodal předseda senátu.

Proti rozsudku nejsou řádné opravné prostředky.