Podle senátu ji dcera nejméně od počátku roku 2012 přemlouvala ke společné sebevraždě. Začátkem září ve stanu na louce u Svinných Lad dívka užila větší množství léků, které jí přivodily stav hlubokého spánku. Poté ji matka na základě předchozí domluvy a požadavku poškozené dvakrát řízla do zápěstí levé ruky a když to nevedlo k její smrti,  prořízla jí krk kobercovým odlamovacím nožem. Následně se sama pokusila o sebevraždu požitím stejných léků jako poškozená a opakovaným pořezáním se na krku, což však k její smrti nevedlo. Dcera ale zemřela na místě. (Podrobnosti Deník 27. dubna 2013)

Vrchní soud v Praze k odvolání státního zástupce obviněné trest odnětí svobody zpřísnil na jedenáct let ve věznici s ostrahou a Marie Sonbolová podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Zdůraznila, že k činu ji vedla předchozí vzájemná domluva s dcerou společně ukončit své životy. Jejím úmyslem primárně nebylo zbavit dceru života, ale pouze splnit její přání „vše pojistit" pro případ, že k její smrti nepovede požití léků, které si za tím účelem opatřily. Poté se sama neúspěšně pokusila spáchat sebevraždu. Tento motiv a pohnutku činu a předchozí svolení poškozené krajský soud podle ní pečlivě a citlivě zohlednil. Odvolací soud naproti tomu poukázal na nevyzrálost osobnosti poškozené na straně jedné a na druhé straně povinnost dovolatelky jako matky ji chránit, usměrňovat a v rámci toho jí sebevražedný pokus rozmluvit nebo jí v něm zabránit. Namísto toho měla podle soudu dceru chladnokrevně usmrtit a nenávratně ji tak připravit o šanci její suicidální záměry přehodnotit.

Těžký vnitřní boj…

Marie Sonbolová odmítla, že by se nepokusila sebevražedné úmysly své dceři rozmluvit. Stav mysli poškozené se ale vyvíjel bez ohledu na jakoukoli její snahu působit na její osobu. Sama dcera obstarala všechny léky a další pomůcky, které jim měly dopomoci ke společnému „odchodu z tohoto světa", o který se následně také obě zcela vážně pokusily. Pokud na výslovnou předchozí žádost poškozené ukončila její život s vědomím toho, že poté spáchá sebevraždu sama, jednala pod tíhou okolností a nikoli chladnokrevně, jak argumentoval odvolací soud. Naopak, musela svést dlouhý a neuvěřitelně silný vnitřní boj, se kterým se bohužel nedokázala vypořádat přijatelnějším způsobem. Znalecké posudky nevyloučily ani možnost, že v rozhodný moment mohly její jednání ovlivnit poruchy vnímání a myšlení ve formě halucinací či bludů. Závěry znalců nebyly hodnoceny v souvislosti s esoterickou vírou, kterou dovolatelka vyznává. Tyto skutečnosti spolu s prokázaným faktem, že dovolatelka zcela podléhala poškozené, která byla v jejich vztahu vůdčí osobností, pak měly soudy vést k právní kvalifikaci skutku toliko jako přečinu účasti na sebevraždě.

Trest odnětí svobody v trvání jedenácti let je s ohledem na okolnosti případu v každém případě nepřiměřeně přísným; mj. také proto, že je zde v zásadě eliminováno riziko jakékoliv recidivy.

Účast na sebevraždě je, když…

Námitce, že skutek měl být posouzen jako přečin účasti na sebevraždě, neboť obviněná po předchozí dohodě poškozené „pouze pomohla dokončit její sebevražedný úmysl", NS nepřitakal. Podle ustálené soudní praxedohodnou-li se obviněný a poškozený na vzájemném úmyslném usmrcení jeden druhého jako způsobu dobrovolného ukončení života, potom dohodnuté jednání obviněného, jehož následkem byla smrt poškozeného, naplňuje znaky zvlášť závažného zločinu vraždy a nikoli znaky přečinu účasti na sebevraždě.

Pojempomoci k sebevraždě je soudní praxí vykládán jako opatření prostředků, odstranění překážek, rada, utvrzování v předsevzetí, slib přispět při činu. Jednání dovolatelky ovšem podle NS meze takové pomoci evidentně přesáhlo, svou dceru sama zbavila života.  Skutečnost, že se tak stalo se souhlasem a přivolením poškozené, jí trestní odpovědnosti za vraždu nezbavovala. Právní nauka i soudní praxe se shodují, že jednání osoby, která usmrtí jiného byť s jeho svolením, musí být právně postižitelné nikoliv jako pouhá účast na cizí „dobrovolné" smrti, nýbrž jako čin, který vykazuje všechny formální znaky vraždy.

K námitkám dovolatelky prroti výši uloženého trestu NS připomněl, že sazba za  vraždu je deset až osmnáct let. Trest pro Marii Sonbolovou tedy není nezákonný. Její dovolání proto NS odmítl. (3 Tdo 362/2014)