Oznámení učinil otec, jehož dcera školou povinná podle policejní mluvčí Jaromíry Novákové munici nalezla v nedalekém lese v katastru obce Nebřehovice a ze zvědavosti ji přinesla ukázat domů rodičům.

"Otec, který pojal podezření, že se jedná o minu, hned přivolal policisty strakonického obvodního oddělení. Ti místo označili policejní páskou v bezpečné vzdálenosti a na místo přivolali pyrotechniky z Českých Budějovic. Po zajištění munice u domu pyrotechnikem, kde dívka s rodiči bydlí, následovala prohlídka určeného místa nálezu. Na místě se nacházely trhací jámy, které sloužily na konci druhé světové války k likvidaci munice. Zde byly nalezeny další tři miny a zbytky munice," popsala Jaromíra Nováková.

Pyrotechnici nález zajistili a odvezli k bezpečné likvidaci. "Vzhledem k tomu, že tyto nálezy nejsou ojedinělé, je důležité pamatovat na pravidla bezpečnosti v případě nálezu takto nebezpečného materiálu," varuje policejní mluvčí.

Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého předmětu:
close Dívka v lese u Nebřehovic na Strakonicku našla minu. info Zdroj: Policie ČR zoom_in - s nalezeným předmětem, nebo podezřelou municí nikdy nemanipulujte
- nález označte a oznamte policii
- zajistěte nález tak, aby k němu nebyl možný přístup dalších osob
- vyčkejte příjezdu policie a dalších odborníků, respektujte vyznačený bezpečný prostor pro práci policistů a pyrotechnika