Během září loňského roku si na jednom z pozemků na Strakonicku objednal od firmy průzkumný hydrogeologický vrt za účelem získání vodního zdroje. V době objednávky si byl vědom, že nebude schopen zaplatit za uvedené práce, neboť již v té době měl vedené závazky z exekučních titulů přesahující několik stovek tisíc korun. Za provedené práce skutečně do současné době nezaplatil, proto se poškozená firma obrátila na policisty s podáním trestního oznámení.