Komu byla ocenění předána?

Policie ČR:
Por. Bohumilu Votavovi, DiS.za záchranu lidského života.
Nprap. Tomáši Dvořákovi za záchranu lidského života.

Nemocnice:
MUDr. Michalu Pelíškovi, MBA, za účinné zvládnutí procesu očkování proti COVID-19 občanů okresu Strakonice.
Mgr. Editě Klavíkové, MBA, za organizaci očkování a testování COVID-19 obyvatel širokého regionu.
Prim. MUDr. Marii Kotišové za příkladné nasazení v očkovacím centru ve Strakonicích.
Kolektivu Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice, a.s., pod vedením prim. PharmDr. Evy Šimečkové za vysoké nasazení při rychlém a přesném procesu testování na COVID-19.
Kolektivu dobrovolníků pod vedením Mgr. Milana Jandy za příkladné nasazení v OČKOvacím centru ve Strakonicích.
Kolektivu Jednotky Intenzivní péče Interního oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., pod vedením prim. MUDr. Iva Horného za nasazení při léčbě pacientů s COVID-19.
Kolektivu oddělení ARO-JIP Nemocnice Strakonice, a.s., pod vedením Bc. Hany Polívkové a prim. MUDr. Marka Zbořila za nasazení při léčbě pacientů s COVID-19.
Kolektivu Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocnice Strakonice, a.s., pod vedením prim. MUDr. Aleny Dvořákové za nasazení při léčbě pacientů s COVID-19

Zdravotnická záchranná služba:
Anně Marouškové za obětavou a profesionální práci během resuscitace dítěte.
Haně Peterkové za obětavou celoživotní práci a rozvoj ZZS.
Heleně Jehlíkové za obětavou celoživotní práci, zásluhy o budování ZZS.
Pavlu Šmídovi za dlouholetou profesionální práci ve funkci řidič – záchranář ZZS.

Hasičský záchranný sbor:
Pprap. Bc. Jiřímu Poislovi za osobní statečnost při poskytnutí první pomoci neznámému člověku v ohrožení života.
Nprap. Mgr. Václavu Zíkovi za výjimečný a náročný zásah při záchraně lidského života.
Ppor. Karlu Královi za výjimečný a náročný zásah při záchraně lidského života.

Sbor dobrovolných hasičů:
Janu Vondrysovi za obětavou práci velitele jednotky SDH při odstraňování následků bleskových povodní v letech 2021 a 2022.

Městská policie:
Pavlu Dubovi za záchranu lidského života.
Janu Šmolíkovi za záchranu lidského života.
Martinu Císařovi za záchranu lidského života.
Františku Hadravovi za záchranu lidského života.
Romanu Šípovi za záchranu lidského života.
Lukáši Manovi za záchranu lidského života.